współpraca

Współpraca jest nieodzownym elementem naszej fundacji i stanowi fundament naszej działalności. Dążymy do budowania partnerstw z różnorodnymi podmiotami i osobami na wielu obszarach. Nasza współpraca opiera się na zasadach partnerstwa, które mają na celu wzmocnienie zarówno fundacji, jak i podmiotów, z którymi współpracujemy.

Wyróżniliśmy kilka obszarów, w ramach których realizujemy nasze partnerstwa:

sponsoring: Ta forma współpracy jest dostępna wyłącznie w Polsce dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Sponsoring pozwala nam na wzajemne wsparcie i budowanie więzi na polu działalności biznesowej.
darowizny: Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi grupami, osobami i podmiotami, które chcą angażować się w działalność filantropijną. Poprzez darowizny tworzymy możliwości realizacji naszych celów społecznych.
zbiórki: Przeprowadzamy działania mające na celu zaangażowanie społeczności w ważne cele społeczne. Organizujemy zbiórki, które mobilizują ludzi do działania i przyczyniają się do osiągnięcia pozytywnych zmian w społeczeństwie.
granty: Przekazujemy środki publiczne i prywatne na realizację konkretnych działań zgodnych ze statutem naszej fundacji. Granty umożliwiają nam wspieranie inicjatyw społecznych i ich rozwój.
patronat: Współpracujemy z innymi podmiotami, które aktywnie angażują się w realizację celów społecznych. Udzielamy pomocy oraz promujemy ich działania, aby razem przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Oczywiście, wymienione obszary współpracy nie są jedynymi, jakie prowadzimy. Uważamy, że kluczowe dla naszej działalności społecznej jest budowanie współpracy pomiędzy różnymi grupami, które wspólnie dążą do osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych.