Dane rejestrowe fundacji

KRS: 0000418242
NIP: 5213631230
NIP EU: PL5213631230
REGON: 146087189 

akt notarialny: Repertorium A numer 1445/2012
data aktu notarialnego: 8 marca 2012 rok
data rejestracji w KRS: 18 kwietnia 2012 rok
data uzyskania statusu OPP: 29 października 2014 rok

podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców

podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

podmiot jest czynnym podatnikiem podatku VAT

podmiot wystawia i przyjmuje faktury w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)