STAŻE STUDENCKIE

staże

Program stażowy to krótkoterminowe zatrudnienie, które ma na celu zapewnienie praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności w określonym obszarze. Program skierowany jest do studentów chcących zdobyć doświadczenie.
Podczas stażu osoba zakwalifikowana pracuje przez określony czas w organizacji na podobnych warunkach, jakie ma stały pracownik, jednak z większą ilością szkoleń i nadzoru. Stażysta ma okazję uczyć się od bardziej doświadczonych pracowników, zdobywać wiedzę praktyczną, rozwijać umiejętności zawodowe oraz nawiązywać kontakty branżowe.
Staż może mieć różne formy i długości. Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, a nawet rok. Czas trwania zależy od celów stażysty i ustaleń między fundacją a stażystą.

 

Staże mogą być płatne lub niepłatne, przyjęliśmy że umowa zawierać będzie minimalne wynagrodzenie dla stażystów.
Korzyści z odbywania stażu są liczne.

 

Po pierwsze, staż umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, które są ważne w danym zawodzie.

 

Po drugie, staż może pomóc stażystom zbudować sieć kontaktów zawodowych, która może być przydatna w przyszłości.

 

Ponadto, niektórym stażystom zaproponujemy długoterminowe zatrudnienie po zakończeniu stażu, jeśli ich wyniki będą satysfakcjonujące i będą wpisywać się w cele realizowane przez nas i naszych partnerów.

 

Stażyści tak jak w przypadku praktyk będą podlegać ocenie okresowej jak i końcowej.