darowiznaDarowizna jest aktem hojności, polegającym na przekazaniu pieniędzy lub przedmiotów, które są własnością darczyńcy, komuś innemu, bez oczekiwania na jakąkolwiek rekompensatę. To dobrowolne działanie, oparte na chęci pomocy i wsparcia drugiej osoby lub organizacji.

 

W przypadku darowizny, obie strony biorące udział w transakcji muszą się zgodzić na jej warunki. Darczyńca decyduje, komu i w jaki sposób chce przekazać swoją darowiznę, ale nie może narzucić jej komukolwiek wbrew jego woli.

 

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca chciałby przekazać zużyty przedmiot lub coś, co wymagałoby wysokich kosztów eksploatacji, organizacja może odmówić przyjęcia takiej darowizny. Organizacje często mają określone kryteria dotyczące przyjmowania darów, aby zapewnić, że otrzymane przedmioty lub pieniądze będą przydatne i nie stworzą dodatkowych obciążeń.

 

Warto pamiętać, że darczyńca może odliczyć wartość darowizny od podatku. Jest to korzystna zachęta dla osób chcących przekazać swoje środki na cele charytatywne lub społeczne. Odliczenie od podatku pozwala zmniejszyć kwotę podatku, który darczyńca musi zapłacić, co skutkuje zwiększeniem efektywności finansowej darowizny.

 

Darowizny odgrywają istotną rolę w społeczeństwie, wspierając organizacje non-profit, instytucje charytatywne oraz osoby potrzebujące. Są wyrazem empatii, solidarności i gotowości do dzielenia się z innymi. Przekazując darowiznę, darczyńcy mogą mieć pewność, że ich wkład ma pozytywny wpływ na innych ludzi i społeczność jako całość.

 

W celu przekazania darowizny rzeczowej należy skontaktować się z fundacją, darowizny finansowe przyjmujemy tylko i wyłącznie na konto bankowe fundacji.