Od 2015 roku Fundacja OPOR ma prawo do zbierania środków z % podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskaliśmy to wraz ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego. Zwracamy uwagę, że % podatku nie jest darowizną na rzecz organizacji, jest tylko wskazaniem administracji podatkowej państwa komu ma przekazać % należnego podatku. Po za % podatku zawsze można przekazać darowiznę na rzecz fundacji, bezpośrednio wpłacając ją na konto fundacji.
Chcemy Państwu przedstawić, na co mamy zamiar przeznaczyć środki z procenta podatku, które zostaną przekazane Fundacji OPOR. Zdając sobie sprawę, że środki te mogą i powinny być wykorzystane w ramach wskazanych w ustawie przedmiotów działalności pożytku publicznego środki płatnik podatku może wskazać ogólnie na Fundacje OPOR cel:

  1. Fundusz wsparcia organizacji pozarządowych realizujących działania pożytku publicznego
  2. Fundusz wsparcia krótkofalowców i ich rodzin w trudnych sytuacjach (fundacja postanowiła, że utworzy w roku 2015 fundusz, na którym gromadzone będą środki finansowe i pomoc rzeczowa na rzecz krótkofalowców i ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach),
  3. Wsparcie klubu krótkofalowców (środki, które w przypadku wskazania konkretnego klubu w 100% trafią do tego klubu na jego działalność),
  4. Wsparcie projektów krótkofalarskich w tym akcji dyplomowych, wykładów, pokazów i obozów
  5. Wsparcie krótkofalarskich projektów sportowych w tym działalności w zakresie amatorskiej radioorientacji sportowej,
  6. Wsparcie organizacji zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Oczywiście powyżej przedstawione cele mogą być uszczegółowione przez podatnika i nie zamykają możliwości wskazania innych celów, warto przy tym pamiętać, że wskazanie szczegółowe powoduje przekazanie tych środków na jedynie ten wskazany cel. Warto też wiedzieć, że nie wskazanie celu szczegółowego powoduje pozostawienie decyzji w sprawie wykorzystania środków Zarządowi i Radzie Fundacji.
Czym różnimy się od innych podmiotów zbierających środki z % podatku takich jak np. PZK czy ZHP my przekazujemy całość kwoty na wskazany cel nie zostawiamy sobie ani jednego grosza z tej kwoty, jeśli oczywiście wskazany został przez podatnika cel szczegółowy.

od 2022roku >>>      do 2021 roku >>>