wolontariat

W przypadku wolontariatu długoterminowego mówimy o zaangażowaniu, które:

1. po pierwsze zazwyczaj wymaga dłuższego wdrożenia,
2. po drugie zaś trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat lub dłużej.

Z tego powodu wolontariat długoterminowy bywa też nazywany wolontariatem stałym. To rodzaj wolontariatu zbudowany na silnym poczuciu lojalności. Wymaga również mocnej identyfikacji danej osoby z ideałami i/lub celami, które wyznaje i realizuje konkretna organizacja. Przy tym należy pamiętać, że intensywność zaangażowania Wolontariusza realizującego wolontariat długoterminowy może mieć w ciągu roku różne okresy natężenia.