W latach 2022 - 2029 uzyskano z 1,5% podatku:

1. kwota 1,5% przekazana za 2022 rok - 674,10
2. kwota 1,5% przekazana za 2023 rok - ......,....
3. kwota 1,5% przekazana za 2024 rok - ......,....
4. kwota 1,5% przekazana za 2025 rok - ......,....
5. kwota 1,5% przekazana za 2026 rok - ......,....
6. kwota 1,5% przekazana za 2027 rok - ......,....
7. kwota 1,5% przekazana za 2028 rok - ......,....
8. kwota 1,5% przekazana za 2029 rok - ......,....

                                                 razem: 674,10 zł