projekty

Fundacja OPOR realizuje swoje cele poprzez własne projekty i programy. Działania te są prowadzone zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z partnerami, korzystając z własnych środków. Od roku 2015 fundacja prowadzi swój własny program edukacyjny pod nazwą "Krótka Fala". Również od tego roku rozpoczęto realizację programu "Młodzi w Eterze" oraz programu "Kluby Krótkofalarskie". W 2023 roku fundacja wprowadziła nowy program o nazwie "Ham Radio 3.0".

 

Projekty realizowane przez fundację mają charakter edukacyjny i są skierowane do dzieci, młodzieży oraz placówek oświatowych. Fundacja wspiera również projekty innych organizacji. Dodatkowo, fundacja realizuje działania finansowane ze środków publicznych w ramach projektów, które stanowią część programów własnych.

 

W ramach programu edukacyjnego "Krótka Fala" w latach 2018-2021 zrealizowano łącznie 7 projektów o wartości 450 581,90 zł. Projekty te obejmowały działania na terenie Śląska oraz wsparcie małych organizacji.

 

MŁODZI w ETERZE to nowy program, który został stworzony rok temu i jest inspirowany podobnymi projektami realizowanymi w Europie. Jego celem jest angażowanie dzieci i młodzieży w tworzenie programu.

 

Od samego początku istnienia fundacji, wspierana jest również działalność klubów krótkofalarskich, co doprowadziło do powstania programu KLUBY KRÓTKOFALARSKIE. Program ten ma na celu rozwój klubów krótkofalarskich w Polsce.

 

Program HAM RADIO 3.0 został stworzony w początkach roku 2023 w odpowiedzi na zmiany technologiczne i rozwój nowych technologii oraz emisji w dziedzinie krótkofalarstwa. Podobnie jak wszystkie nasze programy, skierowany jest on do dzieci i młodzieży.