praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIE
Najważniejszym celem podjęcia praktyk jest zdobywanie wiedzy w praktycznym aspekcie dziedziny, w której aktualnie się kształcimy. To dzięki praktykom można zweryfikować, jak będzie wyglądał zakres obowiązków na danym stanowisku w przyszłości, jeśli zdecydujemy się iść w tym kierunku. Nie przewidujemy metody zaliczania praktyk na zasadzie nie uczestnictwa praktykanta w wybranym działaniu w ramach realizowanych praktyk.
Skierowany do nas student przed podpisaniem umowy na praktyki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej w której określone zostaną predyspozycje studenta do obycia praktyk w ramach naszego programu praktyk, a także motywacja uczestnictwa w praktykach oraz przedstawić dokument akceptujący przez uczelnie macierzystą odbycia praktyk w ramach naszego programu praktyk.

 

Propozycja nasza kierowana jest obecnie do studentów kierunków:
– prawo
– informatyka
– finanse i zarządzanie
– pedagogika
Praktyki studenci mogą odbywać w formie stacjonarnej jak i w formie hybrydowej.

 

Zadaniem uczestników praktyk będzie:
• wspieranie etatowych pracowników w ich codziennych obowiązkach,
• przejęcie części zadań innych pracowników,
• uczestnictwo w realizacji projektów w ramach zadań publicznych lub w ramach programów unijnych,
• wykonywanie zaległych obowiązków w firmie, na które inni pracownicy nie mają czasu,
• obserwacja i nauka pracy innych osób.

 

Po zakończeniu praktyk student dostaje ocenę jego praktyk w ramach systemu oceny pracowników fundacji.