wolontariat

W przypadku wolontariatu krótkoterminowego mówimy o zaangażowaniu, które:

1. po pierwsze zazwyczaj jest zaangażowaniem akcyjnym – krótkim,
2. po drugie zaś trwa tylko w ramach jednego działania/projektu.

Z tego powodu wolontariat krótkoterminowy bywa też nazywany wolontariatem akcyjnym. To rodzaj wolontariatu zbudowany na angażowaniu się w określone działanie w ramach jednej akcji. Wymaga również mocnej identyfikacji danej osoby z ideałami i/lub celami, danej akcji lub projektu. Przy tym należy pamiętać, że intensywność zaangażowania Wolontariusza realizującego wolontariat krótkoterminowy może mieć w ciągu roku charakter angażowania się w określone projekty trwające krótko.