BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Zalecenie T/R 61-02 z lutego 2004

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych,
biorąc pod uwagę

a) że służba amatorska jest służbą zgodnie z artykułem 1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU i są regulowane przepisami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, jak i krajowymi;
b) że administracje są odpowiedzialne, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, za weryfikowanie kwalifikacji operacyjnych i technicznych każdej osoby, która zamierza obsługiwać radiostację amatorską;
c) że znaczne różnice pomiędzy istniejącymi regulacjami krajowymi oraz warunkami wydania pozwolenia utrudniają radiokomunikację certyfikowanym radiooperatorom w służbie amatorskiej w ich kraju;
d) że w kontekście międzynarodowym Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) poparła koncepcję ujednolicenia procedur egzaminacyjnych dotyczących służby amatorskiej;
e) że Zalecenie T/R 61-01 dotyczy tylko krótkotrwałego używania radiostacji amatorskich w krajach CEPT i spoza CEPT;
f) że kraje CEPT i spoza CEPT wspólnie dążą do ujednolicenia regulacji i kwestii dotyczących niekomercyjnego i rekreacyjnego używania radiostacji przez swoich obywateli;

zważywszy, że

a) koniecznym jest, aby ustalić ogólny regulamin dla radiooperatorów w służbie amatorskiej, którzy zamierzają używać radiostacji amatorskich w innym kraju, w którym przebywają;
b) zgodne podejście można zauważyć, pomimo dużej różnorodności pozwoleń dla radiooperatorów w służbie amatorskiej, jak i typów egzaminów przeważających w różnych krajach CEPT i spoza CEPT;
c) na podstawie tej zgodności możliwym jest wyznaczenie które kategorie krajowych pozwoleń dla radiooperatorów w służbie amatorskiej oraz typy egzaminów są podobne;
d) ogółem, po wprowadzeniu Zalecenia T/R 61-01 wyniki były zadowalające, mimo wszystko klasyfikacja różnych kategorii krajowych pozwoleń według klasyfikacji CEPT powoduje pewne niejasności dotyczące minimalnych wymagań egzaminacyjnych;
e) pomimo procedur opisanych w niniejszym Zaleceniu, administracje mają zawsze prawo wymagać odrębnych umów dwustronnych przy uznawaniu pozwoleń radioamatorskich wydanych przez zagraniczne administracje;

zaleca

1. aby administracje będące członkami CEPT wydawały ogólnie uznawane świadectwo radiooperatora (HAREC) osobom, które zdały odpowiedni egzamin krajowy odpowiadający standardom egzaminacyjnym CEPT (zob. Załącznik nr 1);
2. że administracje nie będące członkami CEPT, akceptujące postanowienia niniejszego Zalecenia, mogą ubiegać się o udział w systemie, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4;
3. aby administracje biorące udział w niniejszym systemie zgodziły się, w poszanowaniu praw i regulacji obowiązujących w danym kraju, wydawać pozwolenia krajowe odpowiadające standardom egzaminacyjnym CEPT cudzoziemcom, którzy posiadają świadectwo radiooperatora HAREC wydane przez administrację biorącą udział w niniejszym systemie, i którzy przebywają w swoim kraju przez okres dłuższy niż trzy miesiące;
4. że każda osoba, która otrzymała świadectwo radiooperatora HAREC w którymkolwiek z krajów biorących udział w niniejszym systemie, ma prawo przy powrocie do swojego kraju otrzymać tam pozwolenie krajowe bez konieczności zdawania kolejnego egzaminu;
5. że administracje mają obowiązek dopilnować, aby informacje zawarte w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 4 (typy pozwoleń i ich odpowiedniki w CEPT) były aktualne w przypadku zmian w prawie krajowym.”

zob.:

Informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania niniejszego i innych zaleceń ECC można znaleźć w bazie danych dokumentacji Biura (http://www.ecodocdb.dk).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3