BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - podanie o członkostwo

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Podania o członkostwo
1

Podania o członkostwo w IARU są składane przez ubiegające się stowarzyszenie w sekretariacie właściwej organizacji regionalnej. W najbliższym możliwym terminie organizacja regionalna przekazuje Radzie Administracyjnej każde kompletne podanie, które otrzymała, łącznie z korzystną lub niekorzystną opinią dotyczącą kwalifikacji kandydata oraz dodatkowymi komentarzami uznanymi przez nią za stosowne. W przypadku niekompletnego podania lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od kandydata sekretariat regionalny podejmie starania o ich uzyskanie.

2

Stowarzyszenie kandydat na członka zawrze w podaniu, co następuje:

a. egzemplarz statutu lub innego dokumentu, który reguluje jego funkcjonowanie;
b. listę przedstawicieli, liczbę wszystkich członków, liczbę członków, którzy mają pozwolenie na nadawanie w służbie amatorskiej i liczbę operatorów z pozwoleniem radiowym w kraju i/lub na odrębnym terytorium kandydata;
c. wystarczające dowody na potwierdzenie tego, że:
1) adekwatnie reprezentuje interesy radioamatorów w kraju i/lub na odrębnym terytorium, które proponuje reprezentować,
2) jest w stanie spełnić zobowiązania finansowe jako członek Unii,
3) jest w stanie legalnie działać na rzecz celów IARU we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium;
d. oświadczenie ubiegającego się stowarzyszenia o zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu IARU, jak i statutu właściwej organizacji regionalnej.
3 W ciągu trzech miesięcy od otrzymania podania o członkostwo, które uzyskało pozytywną opinię organizacji regionalnej, Rada Administracyjna publikuje w "Kalendarzu" wniosek o przyjęcie kandydata na członka wraz z podaniem wystarczających informacji, które umożliwią Stowarzyszeniom Członkowskim podjęcie przemyślanej decyzji.
4

Rada Administracyjna analizuje podania, które uzyskały niekorzystne opinie od organizacji regionalnej. Jeśli Rada Administracyjna uzna, że nie było wystarczających podstaw do wydania niekorzystnej opinii, podanie zostanie odesłane do organizacji regionalnej z prośbą o ponowne rozpatrzenie lub o szczegółowe wyjaśnienie podstaw wydanej opinii.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3