BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 2

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł II - Stowarzyszenia Członkowskie
1 Członkami IARU są Stowarzyszenia Członkowskie.
2 Kraj lub odrębne terytorium jest reprezentowane wyłącznie przez jedno Stowarzyszenie Członkowskie.
3 Statut i Regulamin IARU oraz wnioski przyjęte w drodze głosowania przez Stowarzyszenia Członkowskie zgodnie z art. VI niniejszego Statutu są wiążące dla Stowarzyszeń Członkowskich. Stowarzyszenia Członkowskie mają obowiązek przestrzegać Statutu, Regulaminu i przepisów właściwych organizacji regionalnych.
4 Stowarzyszenia Członkowskie zachowują pełną niezależność w zakresie spraw wewnętrznych.
5 Stowarzyszenie Członkowskie ma prawo do:
a) oddania głosu na wszelkie wnioski IARU opublikowane w "Kalendarzu";
b) przedstawienia wniosków zgodnie z art. VI ust. 2 w celu poddania ich pod głosowanie Stowarzyszeń Członkowskich;
c) reprezentowania IARU we właściwym kraju i/lub na właściwym terytorium;
d) udziału w działaniach i konferencjach właściwej organizacji regionalnej zgodnie ze Statutem, Regulaminem i przepisami tej organizacji.
6 Stowarzyszenia Członkowskie mają prawa i obowiązki określone w Regulaminie IARU.
7 Żadne Stowarzyszenie Członkowskie nie jest, z racji członkostwa, zobowiązane do podjęcia działań sprzecznych z przepisami prawa jego kraju.
8 Stowarzyszenia Członkowskie nie mają zobowiązań finansowych wobec IARU. Jednakże mogą istnieć zobowiązania finansowe między Stowarzyszeniem Członkowskim a właściwą organizacją regionalną.
9

Podania o członkostwo są rozpatrywane przez właściwą organizację regionalną, a następnie rozważane przez Radę Administracyjną zgodnie z przepisami, o których mowa w Regulaminie.

10

Stowarzyszenie Członkowskie może zrezygnować z członkostwa w IARU, przedkładając pisemne wypowiedzenie Sekretarzowi właściwej organizacji regionalnej. Rezygnacja staje się wiążąca wraz z jej ogłoszeniem w "Kalendarzu".

11

Prawa Stowarzyszenia Członkowskiego nie mogą zostać zawieszone ani Stowarzyszenie Członkowskie nie może zostać wykluczone z członkostwa w IARU, chyba że:

a)

Stowarzyszenie Członkowskie nie dopełniło wiążących je obowiązków wynikających z niniejszego Statutu;

b)

Stowarzyszenie Członkowskie podjęło działania sprzeczne z interesami radioamatorskimi lub IARU;

lub

c)

Stowarzyszenie Członkowskie nie reprezentuje już w sposób adekwatny interesów radioamatorskich we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium.

12

Przepisy dotyczące tymczasowego zawieszenia praw i wykluczenia z członkostwa są ustanowione w Regulaminie. Wykluczenie z członkostwa podlega głosowaniu Stowarzyszeń Członkowskich na zasadach określonych w art. VI.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3