BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozdział B.2

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.2 Komitet Wykonawczy

B.2.1 Wszyscy członkowie Komitetu przejmują określone zadania i obowiązki. Każdy członek ma obowiązek przygotować się do złożenia sprawozdania w zakresie przydzielonego przedmiotu, zaproponowania stosownych działań i wzięcia udziału w ich realizacji. W związku z powyższymi obowiązkami członek Komitetu Wykonawczego uzyskuje bieżące informacje dotyczące wszelkich wydarzeń i działań od Biura 1. Regionu IARU. Jest konsultowany przed podjęciem wszelkich działań w danej kwestii.
B.2.2  Posiedzenia Komitetu Wykonawczego są zwoływane przez Prezydenta. Ich daty powinny być podane do wiadomości z dużym wyprzedzeniem, aby umożliwić organom i przedstawicielom IARU zgłoszenie dokumentów przeznaczonych do omówienia na posiedzeniu.
B.2.3 W nadzwyczajnych okolicznościach Prezydent ma prawo zwołać specjalne posiedzenie w trybie pilnym jednak nie krótszym niż trzy tygodnie.
B.2.4 Na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego decyzje podejmowane są na zasadzie powszechnej zgodności. Jednakże jeśli co najmniej dwóch członków wyrazi życzenie przeprowadzenia głosowania, jawnego lub tajnego, obowiązuje zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów wniosek lub poprawka zostają odrzucone.
B.2.5 W okresie między posiedzeniami zaleca się podejmować decyzje za pomocą środków elektronicznych tj. telefonu, faksu, poczty elektronicznej.
B.2.6 Koszty poniesione w związku z działaniami Komitetu Wykonawczego, określone w Statucie i Regulaminie 1. Regionu IARU oraz koszty prowadzenia biura 1. Regionu IARU obciążają rachunki 1. Regionu IARU, zgodnie z art. 6 Statutu.
B.2.7 Członkowie Komitetu Wykonawczego oraz osoby przynależące do 1. Regionu IARU zaproszone z powodów urzędowych do udziału w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego są uprawnione do otrzymania zwrotu wszystkich uzasadnionych bieżących kosztów łącznie z kosztami lotów w klasie ekonomicznej.
B.2.8 Zwrot kosztów poniesionych przez osoby niebędące członkami Komitetu Wykonawczego, które z powodów urzędowych i na prośbę IARU lub 1. Regionu IARU uczestniczą w posiedzeniach, konferencjach lub grupach badawczych organizacji międzynarodowych, następuje na zasadach wymienionych w pkt. B.2.7, chyba że zostały uzgodnione postanowienia specjalne.
B.2.9 Komitet Wykonawczy może przyjąć dodatkowe procedury regulujące działania wewnętrzne ponad te określone w niniejszym Regulaminie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3