Artykuł A.6

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT

Artykuł A.6 Finanse

A.6.1 Składka roczna płatna przez każde Stowarzyszenie Członkowskie jest obliczana na podstawie liczby licencjonowanych radioamatorów będących jego członkami.
A.6.2 Wysokość składki rocznej jest ustalana na Konferencji Generalnej.
A.6.3 Uzyskane w ten sposób środki mogą zostać wykorzystane jedynie na realizację celów 1. Regionu IARU.
A.6.4 Specjalne środki finansowe mogą być wydzielone ze składek i/lub darowizn. Takie środki mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które je przewidziano.
A.6.5 Kwestie finansowe podlegają procedurom określonym w Regulaminie.