BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Artykuł A.3

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT

Artykuł A.3 Konferencja Generalna

A.3.1 Konferencja Generalna 1. Regionu IARU jest zwoływana przez Komitet Wykonawczy zgodnie z art. A.3 niniejszego Statutu i jest organizowana w kraju Stowarzyszenia Członkowskiego należącego do 1. Regionu. O miejscu jej organizacji decyduje zgromadzenie poprzedzającej Konferencji Generalnej. Jednak jeśli zachodzi konieczność, Komitet Wykonawczy może zmienić miejsce zwołania Konferencji Generalnej.
A.3.2 Uczestnikami Konferencji Generalnej są:
A.3.2.1. - delegaci, pełnomocnicy i obserwatorzy odpowiednio wyznaczeni przez Stowarzyszenia Członkowskie,
A.3.2.2. - członkowie Komitetu Wykonawczego,
A.3.2.3. - przewodniczący i koordynatorzy organów wyspecjalizowanych, 
A.3.2.4. - obserwatorzy wybrani przez Komitet Wykonawczy,
A.3.2.5. - obserwatorzy goście z organów nieradioamatorskich zaproszeni przez stowarzyszenie gospodarza po uzyskaniu zgody Komitetu Wykonawczego,
A.3.2.6. - goście honorowi zaproszeni przez Komitet Wykonawczy,
A.3.2.7. - goście honorowi zaproszeni przez stowarzyszenie gospodarza po zawiadomieniu Komitetu Wykonawczego.
A.3.3 Na Konferencji Generalnej decyzje mogą być podejmowane w drodze głosowania na zasadach określonych w niniejszym Statucie i Regulaminie.
A.3.4 Najwyższą władzę podczas Konferencji Generalnej sprawuje Posiedzenie Plenarne.
A.3.5 Zwoływanie i organizowanie Konferencji Generalnych oraz zdawanie sprawozdań podczas ich trwania podlega procedurom określonym w Regulaminie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3