Egzaminy na Świadectwo Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej 2022

logoUKE

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

Od 13 stycznia 2022 roku wyznaczone zostały przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej terminy egzaminów na Świadectwo Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej w roku 2022. Wyznaczono ich 96 w okresie 12 miesięcy. Pierwsze egzaminy w roku 2022 odbyły się 13 stycznia 2022 roku, ostatnie egzaminy odbędą się 17 grudnia 2022 roku. 96 egzaminów to dość dużo średnio 8 egzaminów miesięcznie co daje średnio po dwa egzaminy tygodniowo. Jeżeli byśmy brali pod uwagę tylko średnią liczbę egzaminów wychodziło by że średnio miesięcznie odbywa się po jednym egzaminie miesięcznie na dwa województwa. I tyle analiza danych. Jeżeli jednak spojrzymy na rzeczywisty stan egzaminów to już tak dobrze to nie wygląda. Na 96 egzaminów w trzech województwach w ciągu 12 miesięcy odbywa się tylko 2 egzaminy, w jednym województwie 3 egzamin, w trzech województwach 4 egzaminy, w trzech województwach 5 egzaminów, w dwóch województwach 7 egzaminów, w jednym województwie 8 egzaminów, w jednym województwie 10 egzaminów, w jednym województwie 12 egzaminów i w jednym województwie 16 egzaminów. Zastanawia jakim kluczem był dobór takiej ilości egzaminów w konkretnych województwach.
Rozkład egzaminów na poszczególne województwa można obejrzeć na poniższej mapie:

egzaminy 22 Wojewodztwa

Warto też przyjrzeć się jak rozkładają się terminy egzaminów w poszczególnych delegaturach bo odbywają się one jedynie w Delegaturach UKE do których trzeba dojechać co dla dzieci i młodzieży może być znacznym utrudnieniem. Nie mamy też informacji o dostosowania egzaminów do osób o szczególnych potrzebach tj. osób niepełnosprawnych czy z innymi szczególnymi potrzebami np. językowymi. Jest to tym bardziej dziwne, że od dłuższego czasu obowiązują przepisy które nakładają na organy administracji publicznej a takim jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostosowanie realizacji zadań w tym wypadku egzaminów do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.
Poniżej tabela egzaminów z podziałem na konkretne Delegatury w roku 2022 i miejscem - adresem egzaminu.

SESJE EGZAMINACYJNE
egzamin na świadectwo operatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
rok 2022

I UKE Warszawa (ul. Giełdowa 7/9)

lp. DATA GODZINA
1. 22.01.2022 r. (sobota) 9:00
2. 10.02.2022 r. (czwartek) 16:00
3. 26.02.2022 r. (sobota) 9:00
4. 17.03.2022 r.
(czwartek) 16:00
5. 2.04.2022 r.
(sobota) 9:00
6. 7.05.2022 r.
(sobota) 9:00
7. 7.06.2022 r.
(wtorek) 16:00
8. 6.09.2022 r.
(wtorek) 16:00
9. 15.10.2022 r. (sobota) 9:00
10. 5.11.2022 r.
(sobota) 9:00
11. 26.11.2022 r.
(sobota) 9:00
12. 17.12.2022 r. (sobota) 9:00

II DELEGATURA UKE we Wrocławiu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17)

lp. DATA GODZINA
1. 25.02.2022 r. (piątek) 12:00
2. 28.02.2022 r. (poniedziałek) 12:00
3. 22.04.2022 r. (piątek) 12:00
4. 25.04.2022 r.
(poniedziałek) 12:00
5. 3.06.2022 r.
(piątek) 12:00
6. 10.06.2022 r.
(piątek) 12:00
7. 23.09.2022 r.
(piątek) 12:00
8. 26.09.2022 r.
(poniedziałek) 12:00
9. 2.12.2022 r. (piątek) 12:00
10. 5.15.2022 r.
(poniedziałek) 12:00

III DELEGATURA UKE w Bydgoszczy (ul. Wojska Polskiego 23)

lp. DATA GODZINA
1. 7.04.2022 r. (czwartek) 11:00
2. 8.04.2022 r. (piątek) 11:00
3. 20.10.2022 r. (czawartek) 11:00
4. 21.10.2022 r.
(piątek) 11:00

IV DELEGATURA UKE w Lublinie (ul. Tomasza Zana 38c)

lp. DATA GODZINA
1. 9.03.2022 r. (środa) 16:30
2. 26.04.2022 r. (wtorek) 16:30
3. 25.05.2022 r. (środa) 16:30
4. 27.09.2022 r.
(wtorek) 16:30
5. 26.10.2022 r.  (środa) 16:30

V DELEGATURA UKE w Zielonej Górze (ul. J. Dąbrowskiego 12)

lp. DATA GODZINA
1. 4.02.2022 r. (piątek) 14:00
2. 1.04.2022 r. (piątek) 14:00
3. 1.07.2022 r. (piątek) 14:00
4. 30.09.2022 r.
(piątek) 14:00
5.  2.12.2022 r. (piątek) 14:00

VI DELEGATURA UKE w Łodzi (ul. Nawrot 85)

lp. DATA GODZINA
1. 26.01.2022 r. (piątek) 17:00
2. 23.02.2022 r. (piątek) 17:00
3. 23.03.2022 r. (piątek) 17:00
4. 11.05.2022 r.
(piątek) 17:00
5. 22.06.2022 r.
(piątek) 17:00
6. 21.09.2022 r.
(piątek) 17:00
7. 12.10.2022 r.
(piątek) 17:00
8. 30.11.2022 r.
(piątek) 17:00

VII DELEGATURA UKE w Krakowie (ul. Świętokrzyska 12)

lp. DATA GODZINA
1. 10.02.2022 r. (czwartek) 11:00
2. 10.03.2022 r. (czwartek) 11:00
3. 7.04.2022 r. (czwartek) 11:00
4. 12.05.2022 r.
(czwartek) 11:00
5. 9.06.2022 r.
(czwartek) 11:00
6. 6.10.2022 r.
(czwartek) 11:00
7. 1.12.2022 r.
(czwartek) 11:00

VIII DELEGATURA UKE w Opolu (ul. Łokietka 2)

lp. DATA GODZINA
1. 11.04.2022 r. (poniedziałek) 16:00
2. 10.10.2022 r. (poniedziałek) 16:00

IX DELEGATURA UKE w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 17)

lp. DATA GODZINA
1. 15.02.2022 r. (wtorek) 13:00
2. 5.04.2022 r. (wtorek) 13:00
3. 7.06.2022 r. (wtorek) 13:00
4. 13.09.2022 r.
(wtorek) 13:00
5.  8.11.2022 r. (wtorek)  13:00

DELEGATURA UKE w Białymstoku (ul. Warszawska 1a)

lp. DATA GODZINA
1. 22.04.2022 r. (piątek) 14:00
2. 2.09.2022 r. (piątek) 14:00

XI DELEGATURA UKE w Gdyni (ul. Kielecka 103)

lp. DATA GODZINA
1. 9.06.2022 r. (czwartek) 16:00
2. 20.10.2022 r. (czwartek) 16:00

XII DELEGATURA UKE w Siemianowicach Śląskich (ul. Walerego Wróblewskiego 75)

lp. DATA GODZINA
1. 13.01.2022 r. (czwartek) 9:00
2. 13.01.2022 r. (czwartek) 11:00
3. 10.02.2022 r. (czwartek) 9:00
4. 10.02.2022 r.
(czwartek) 11:00
5. 10.03.2022 r.
(czwartek) 9:00
6. 10.03.2022 r.
(czwartek) 11:00
7. 7.04.2022 r.
(czwartek) 9:00
8. 7.04.2022 r.
(czwartek) 11:00
9. 12.05.2022 r. (czwartek) 9:00
10. 12.05.2022 r.
(czwartek) 11:00
11. 9.06.2022 r.
(czwartek) 9:00
12. 9.06.2022 r. (czwartek) 11:00
13. 15.09.2022 r. (czwartek) 9:00
14. 20.10.2022 r. (czwartek) 9:00
15. 17.11.2022 r. (czwartek) 9:00
16. 15.12.2022 r. (czwartek) 9:00

XIII DELEGATURA UKE w Kielcach (ul. Urzędnicza 13)

lp. DATA GODZINA
1. 20.01.2022 r. (czwartek) 11:00
2. 17.03.2022 r. (czwartek) 11:00
3. 17.11.2022 r. (sobota) 11:00

XIV DELEGATURA UKE w Olsztynie (ul. Wyszyńskiego 1)

lp. DATA GODZINA
1. 3.02.2022 r. (czwartek) 10:00
2. 21.04.2022 r. (czwartek) 10:00
3. 8.09.2022 r. (czwartek) 10:00
4. 17.11.2022 r.
(czwartek) 10:00

XV DELEGATURA UKE w Poznaniu (ul. Kasprzaka 54)

lp. DATA GODZINA
1. 14.01.2022 r. (piatek) 13:00
2. 18.02.2022 r. (piatek) 13:00
3. 22.04.2022 r. (piatek) 13:00
4. 10.06.2022 r.
(piatek) 13:00
5. 16.09.2022 r.
(piatek) 13:00
6. 18.11.2022 r.
(piatek) 13:00
7. 2.12.2022 r.
(piatek) 13:00

XVI DELEGATURA UKE w Szczecinie (ul. Zygmunta Krasińskiego 10/28)

lp. DATA GODZINA
1. 16.03.2022 r. (sobota) 11:00
2. 25.05.2022 r. (czwartek) 11:00
3. 21.09.2022 r. (sobota) 11:00
4. 23.11.2022 r.
(czwartek) 11:00

Czemu o tym piszemy? Działając na rzecz zmiany sposobu prowadzenia egzaminów podnosiliśmy to żeby egzaminy jak najbardziej były zbliżone do zainteresowanych tak aby odległość do miejsca egzaminów były niewielkie. Dla tego proponowaliśmy aby egzaminy przejęły organizacje i określeni egzaminatorzy. Analiza sposobu wyznaczanie terminów egzaminów przez Prezesa UKE i miejsca tych egzaminów wskazują na to że nadal to zainteresowany jest „dyskryminowany” i w niektórych wypadkach musi dość daleko jechać aby zdać egzamin. Sprawa przystosowania egzaminów do potrzeb osób o szczególnych potrzebach nie można komentować bo w tym wypadku te osoby są wyraźnie dyskryminowane i to nie od niedawna.
Czy może być inaczej? TAK może być inaczej, warunek jest aby swoim działanie niektórzy działacze Polskiego Związku Krótkofalowców nie blokowali zmian i jeśli nie są wstanie działać inaczej niż przez ostatnie 50 lat niech nie przeszkadzają aby system egzaminacyjny był na miarę trzeciej dekady XXI wieku.  

Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót