Betlejemskie Światło Pokoju 2021 – ŚWIATŁO NADZIEJI

BSP2021 ikonka

Swiatlo Pokoju UKE-1-850x491W dniu 22 grudnia 2021 roku Szefostwo Inspektoratu Łączności Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego i Członek Głównej Kwatery Związku Harcesrtwa Polskiego hm. Piotr Stanisławski przekazał Betlejemskie Światło Pokoju Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej panu dr inż. Jackowi Oko  oraz naszej fundacji.

 

To już po raz 31 harcerze ZHP w sztafecie przez Polskę niosą skautowe przesłanie BETELEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU. W bieżącym roku szczególnym ze względu na rosprzestyrzeniającego się wirusa ma to światło nieść nadzieję w tych trudnych czasach. Betlejemskie Światło Pokoju przyniesone z Ziemi Israela wędruje po Polsce pod hasłem ŚWIATŁO NADZIEJI. Harcerze przekazali tą sztafetę światła do Szwecji, Niemiec, Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

BSP2021 obrazek

 

Fundacja OPOR

strzalka czerw Powrót