Konstytucja i Regulamin I Regionu IARU (wersja polska)

1 region IARU logo

Dziś udostępniamy w języku polskim Konstytucje i Regulaminy I Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) Pozwoli to wszystkim zainteresowanym członkom między innymi członkom PZK dowiedzieć się, na co wydawane są ich pieniądze ze składek i co z tego wynika. Próżno szukać Konstytucji i Regulaminu I Regionu IARU na stronach Polskiego Związku Krótkofalowców, która to organizacja uważa się za członka IARU.

Konstytucja i Regulamin I Regionu IARU został przetłumaczony przez wolontariuszy Fundacji OPOR w takiej formie jakiej została opublikowana na stronie 1 Regionu IARU, a udostępnienie jego wersji polskiej jest jednym z działań, jakie prowadzi Porozumienie OPOR w celu przybliżenia wszystkim zainteresowanym tym czym jest IARU i dokumentów które regulują działanie IARU. Nie robi tego od lat Polski Związek Krótkofalowców choć jest organizacją o statusie organizacji pożytku publicznego.

Sam dokument to kilkanaście stron regulujących działanie I Regionu IARU podzielony na kilka części.

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

SPIS TREŚCI
A. STATUT
Artykuł A.1 Nazwa, cele, definicje i struktura
Artykuł A.2 Stowarzyszenia Członkowskie
Artykuł A.3 Konferencja Generalna
Artykuł A.4 Komitet Wykonawczy
Artykuł A.5 Organy wyspecjalizowane
Artykuł A.6 Finanse
Artykuł A.7 Poprawki
B. REGULAMIN
Rozdział B.1 Konferencja Generalna 1. Regionu IARU
Rozdział B.2 Komitet Wykonawczy
Rozdział B.3 Organy wyspecjalizowane
Rozdział B.4 Tryb oddawania głosów
Rozdział B.5 Zasady wyboru składu Komitetu Wykonawczego
Rozdział B.6 Przepisy finansowe
Rozdział B.7 Inne przepisy
Sekretariat Fundacji OPOR
strzalka czerw Powrót