Rozporządzenia

pdf 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (obowiązujace do 20 stycznia 2015 roku)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (obowiązujące od 21 stycznia 2015 roku)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (obowiązujące do 18 stycznia 2015 roku)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (obowiązujące od 19 stycznia 2015 roku)
pdf 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (aktualnie obowiązujące)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (aktualnie obowiązujące)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (aktualnie obowiązujące)
pdf 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (aktualnie obowiazujące)
pdf 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie Krajowej Tabeli Przeznaczeń Częstotliwości (aktualnie obowiązujące)
strzalka czerw Powrót