Projekty ustaw

pdf 1 Projekt Ustawy o petycjach
pdf 1 Projekt nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (druk sejmowy nr 627 cz. 1)
pdf 1 Projekt nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (druk sejmowy nr 627 cz. 2)
strzalka czerw Powrót