BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Wspomagamy

Misja Skalna

Żydzi Otwoccy - Społeczny Komitet Pamięci

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 196 gości 

Statistics - Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 721
Zakładki : 27
Odsłon : 1829280

Wyrok WSA w sprawie PZK wraz z jego uzasadnieniem

logoFundacjiOPORsrednie

W dniu 27 maja 2016 roku Fundacja OPOR otrzymała odpis wyroku wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie skargi na bezczynność Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.
Treść wyroku znana jest od 29 kwietnia 2016 roku, kiedy to sentencja opublikowana została na portalu orzecznictwa sądów administracyjnych. Dziś zamieszczamy kopię odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Więcej…

 

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015

logoFundacjiOPORsrednie

Nagroda RPO 2W dniu 23 maja 2016 roku Prezes Fundacji OPOR na zaproszenie Pana dr Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica Panu prof. Thomasowi Buergenthalowi. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się Muzeum Żydów Polskich POLIN. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Pełnomocnik Rządu RP ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego pan minister Wojciech Kaczmarczyk.

Więcej…

 

Nowe władze statutowe Polskiego Związku Krótkofalowców na kadencje 2016 - 2020

logoFundacjiOPORsrednie

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców obradujący w dniach 21 – 22 maja 2016 roku w Burzaninie dokonał wyboru nowych władz organizacji na kadencję 2016 – 2020, w tym wybrał nowego Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. Nowym Prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców został Waldemar Sznajder 3Z6AEF dotychczasowy Prezes Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK we Wrocławiu.

Więcej…

 

Zjazd wybrał nową Główną Komisję Rewizyjną PZK

logoFundacjiOPORsrednie

22 maja 2016 roku podczas drugiego dnia Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Polskiego Związku Krótkofalowców delegaci wybrali organ kontroli wewnętrznej Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Krótkofalowców. Zgodnie z decyzją podjęta przez zjazd delegaci wybierali 5 członków i 2 zastępców członków GKR PZK.

Więcej…

 

Zjazd PZK wybrał nowe Prezydium Zarządu Głównego

logoFundacjiOPORsrednie

Pierwszy dzień zjazdu sprawozdawczo – wyborczego PZK zakończył się ponad godzinę po północy podaniem wyników wyborów członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców. Do tego organu PZK wybieranego przez zjazd kandydowało 13 osób w tym prawie całe dotychczasowe prezydium. Zjazd wybierał członków prezydium w liczbie 5 członków i 2 zastępców członków prezydium.

Więcej…

 

Zmiany, zmiany, zmiany

logoFundacjiOPORsrednie

W lutym minęło 4 lata od dnia, w którym powołano do życia Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich jako nie sformalizowanego porozumienia działającego w celu wspólnego przedstawiania stanowiska i prowadzenia dialogu z administracją. W marcu minęło 4 lata od dnia ustanowienia Fundacji OPOR, której zadaniem jest prowadzenie działalności wspierającej na rzecz organizacji działających w środowisku radioamatorskim. Dziś jednak szczególny dzień 20 maja 2016 roku w tym dniu wchodzi w życie nowelizacja Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach na którą czekano od dawien dawna i jest to pierwsza tak duża zmiana ustawy. Przedstawiciele Fundacji OPOR byli czynnym uczestnikiem procesu legislacyjnego w sprawie tej nowelizacji. Zmiana ustawy jest bardzo ważna dla wielu organizacji działających w środowisku radioamatorskim. Przede wszystkim te organizacje które są stowarzyszeniami zwykłymi muszą pamiętać, że jeśli chcą skorzystać z nowych przywilejów muszą dokonać wpisu swojej organizacji do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych. Mają na to dwa lata ale czym prędzej to zrobią tym szybciej skorzystają z nowych uprawnień, a wśród nich pozyskiwania środków na działalność nie tylko ze składek członków, przekształcenia się w stowarzyszenie rejestrowe, czy uzyskanie statusu organizacji OPP. Bez wpisania do ewidencji organizacje te z tych przywilejów nie skorzystają. Nowością niewątpliwie sprzyjającą łatwości zakładania stowarzyszeń rejestrowych jest, że liczba założycieli od dziś to 7 osób i wyłączenie organu nadzoru z procesu rejestracyjnego. Warto w związku z tym aby organizacje przyjrzały się tym zmianom i dokonały zmian u siebie.

Więcej…

 

Jaki sposób prowadzenia egzaminów na licencję proponuje Fundacja OPOR

logoFundacjiOPORsrednie

W związku z pojawieniem się informacji ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców jakoby Fundacja OPOR opowiadała się za jednoosobową komisją egzaminacyjną przedstawiciele fundacji uczestniczący w spotkaniach zespołu roboczego w Ministerstwie stwierdzają, że:
1. od lat przedstawiciele fundacji zabiegają, aby egzaminy odbywały się nie w sesjach egzaminacyjnych, ale na życzenie zainteresowanych w dowolnym i wygodnym dla zainteresowanych czasie,
2. podczas ostatniego spotkania grupy roboczej pracującej nad przygotowaniem zmian dotyczących krótkofalowców przedstawiciele fundacji przedstawili dwa modele sposobu uspołecznienia egzaminów i przekazania ich organizacjom:
a) model francuski oparty o centra egzaminacyjne organizowane przez środowisko
b) model amerykański oparty o osoby upoważnione do przeprowadzania egzaminów

Więcej…

 

PZK proponuje nowe rozwiązanie dla egzaminów na licencję

logo MC

Podczas ostatniego (w dniu 5 maja 2016 roku) spotkania Zespołu Roboczego pracującego w Ministerstwie Cyfryzacji nad przygotowaniem rozwiązań zmian w regulacjach dotyczących radioamatorów Polski Związek Krótkofalowców przedstawił swoja koncepcje nowego sposobu prowadzenia egzaminów na licencje. Według przedstawicieli PZK uczestniczących w zespole roboczym w taki sposób powinno nastąpić powierzenie egzaminu organizacjom.

Więcej…

 

Dlaczego PZK przegrało przed WSA w sprawie informacji publicznej

logoFundacjiOPORsrednie

Aby to zrozumieć warto zapoznać się z odpowiedzią Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców w imieniu organizacji na skargę skierowana przez Fundację OPOR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (kopię odpowiedzi publikujemy poniżej). Sąd nie miał wyjścia i w przypadku takiej odpowiedzi musiał wydać wyrok korzystny dla Fundacji OPOR. Widać, że zapomniano w Polskim Związku Krótkofalowców, że nie da się nie odbierając listów uniknąć sprawy. Samą odpowiedź na skargę na bezczynność niech czytający sobie ocenią po przeczytaniu.

Więcej…

 

Ostatni dzień rozliczenia podatku za 2015 rok i wskazanie 1% podatku

ikonka 1 procent

1 procent 2016 baner

To już dziś 2 maja 2016 roku ostatni dzień, w którym można złożyć deklaracje podatkową za rok 2015 i wskazać organizację, której przekazany zostanie 1% podatku. W imieniu Fundacji OPOR tych, którzy jeszcze się nie rozliczyli z fiskusem zachęcamy do wskazania w deklaracji Fundacji OPOR jako odbiorcy 1% podatku. To bardzo proste wystarczy wpisać w deklaracji numer KRS'u 0000418242 dodatkowo można wskazać cel szczegółowy. Jak to zrobić można przeczytać w tym miejscu. Deklaracje można zarówno złożyć w sposób tradycyjny jak i drogą elektroniczną w obu wypdakach wystarczy tylko w odpowiednim miejscu wpisać nr KRS wybranej organizacji.

Więcej…

 

Do 2 maja można wskazac organizację której przekazany zostanie 1%

ikonka 1 procent

1 procent 2016 baner

Tylko do 2 maja 2016 roku możnadokonać rozliczyć podatek za rok 2015, pozostało w związku z tym jeszcze tylko 3 dni w których można w deklaracji podatkowej wskazać organizację której przekazany zostanie JEDEN PROCENT podatku. Rozliczając się z podatku każda osoba fizyczna ma prawo wskazać organizację pożytku publicznego, która otrzyma 1%. Warto nie zapominać, że 1% podatku to nie darowizna, ale należy państwu podatek który i tak trzeba zapłacić. Dlatego zachęcamy do wskazania w deklaracji jako odbiorcy 1% podatku Fundację OPOR. To bardzo proste wystarczy wpisać numer KRS'u 0000418242. Jak to zrobić można przeczytać w tym miejscu.

Więcej…

 
Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR logo srg