QSL Poland

Nowa, jakość w obsłudze QSL – czyli każdy ma prawo do obsługi.
Nowa forma obsługi kart QSL dla wszystkich zainteresowanych krótkofalowców SP i nie tylko.

Propozycja, jaką przedstawiamy w ramach działalności nowo powołanej Fundacji jest obsługa kart QSL dla wszystkich zainteresowanych. Zasada jest prosta zamawiasz usługę na obsługę znaku wywoławczego, za którą płacisz. To Ty, jako zamawiający usługę decydujesz, jaką ona przyjmie formę i co będzie dla Ciebie najwygodniejsze. W ten sposób stajesz się podmiotem a nie przedmiotem w tej usłudze.

My jedynie otwieramy ogólnie dostępne BIURO QSL, w którym nie ważne jest, jakiej organizacji jesteś członkiem, jakie masz poglądy, kogo lubisz a kogo nie, wpłacasz określoną kwotę na wybraną przez siebie formę obsługi kart QSL i poprzez swoje indywidualne konto na stronie biura możesz się dowiedzieć gdzie Twoje karty się znajdują i czy zostały wysłane a także możesz swoją usługę elastycznie dopasowywać.

Przyjęliśmy, że płacisz za to, co otrzymujesz, nie utrzymujesz innych nie opłacasz działaczy i administracji.

Nasze usługi to:

1. Przyjmowanie indywidualnych i klubowych kart QSL do wysyłki do wszystkich biur QSL na świecie i do tych QSL menagerów, którzy nie wymagają wnoszenia opłat za wysłanie karty,

2. Przyjmowanie kart QSL od stacji „okolicznościowych”

3. Odbieranie kart QSL do wszystkich użytkowników systemu i dostarczanie ich według systemu raz na kwartał zainteresowanym uczestnikom systemu,

4. Druk indywidualnych i klubowych kart QSL.

Jak to działa:

- zainteresowany użytkownik tworzy swoje konto za pośrednictwem strony internetowej lub wysyła listem zgłoszenie do systemu,

- zainteresowany wybiera formę obsługi, która będzie dla niego najwygodniejsza,

- zgłoszenie jest weryfikowane, co do zgodności danych potrzebnych do obsługi,

- zainteresowany otrzymuje numer konta, na które wpłaca należną kwotę (od momentu zaksięgowania wpłaty zainteresowany jest pełnoprawnym użytkownikiem systemu) jego znaki wywoławcze umieszczane są w bazie obsługiwanych znaków.

Ile za to płacisz:

Opłata jest prosta i dotyczy każdego uczestnika systemu, cykl rozliczeń to 12 miesięcy kalendarzowych, czyli opłata jest za 12 miesięcy liczony od 1 dnia miesiąca kalendarzowego, w którym wnosisz opłatę lub w przypadku wpłaty w ciągu trwającego miesiąca od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu dokonania wpłaty.

Kosztuje to:

√ rejestracja w systemie znaku podstawowego i jego obsługa przez 12 miesięcy - 30 zł,

√ rejestracja w systemie kolejnego znaku wydanego do znaku podstawowego i jego obsługa przez 12
miesięcy - 15 zł,

√ rejestracja w systemie znaku podstawowego i jego obsługa przez 12 miesięcy wraz z drukiem 1000 kart QSL - 30 zł + koszt druku kart QSL według dostarczonego wzoru (od 100 do 150 zł),

√ rejestracja w systemie kolejnego znaku wydanego do znaku podstawowego i jego obsługa przez 12 miesięcy wraz z drukiem 1000 kart QSL - 15 zł + koszt druku kart QSL według dostarczonego wzoru (od 100 do 150 zł),

Nie ma ukrytych opłat, nie ma dopłat w okresie rozliczeniowym. Podwyżka opłat może nastąpić jedynie w przypadku, kiedy wzrosną opłaty z tytułu usług pocztowych.

Sama usługa podzielona jest na pakiety:

Pakiet niebieskiobsługa kart QSL przychodzących i wychodzących dla osób indywidualnych jeden znak wywoławczy (uczestnik systemu dostarcza własne karty QSL do wyznaczonych miejsc lub bezpośrednio do Biura QSL drogą pocztową. Karty QSL do uczestnika doręczane są pod wskazany adres za pośrednictwem poczty raz na kwartał).

Pakiet zielonyobsługa kart QSL przychodzących i wychodzących dla osób indywidualnych kilka znaków wywoławczych (uczestnik systemu dostarcza własne karty QSL do wyznaczonych miejsc lub bezpośrednio do Biura QSL drogą pocztową. Karty QSL do uczestnika doręczane są pod wskazany adres za pośrednictwem poczty raz na kwartał).

Pakiet żółty obsługa kart QSL przychodzących i wychodzących dla klubów jeden znak wywoławczy (uczestnik systemu dostarcza własne karty QSL do wyznaczonych miejsc lub bezpośrednio do Biura QSL drogą pocztową. Karty QSL do uczestnika doręczane są pod wskazany adres za pośrednictwem poczty raz na kwartał).

Pakiet pomarańczowyobsługa kart QSL przychodzących i wychodzących dla klubów kilka znaków wywoławczych (uczestnik systemu dostarcza własne karty QSL do wyznaczonych miejsc lub bezpośrednio do Biura QSL drogą pocztową. Karty QSL do uczestnika doręczane są pod wskazany adres za pośrednictwem poczty raz na kwartał).

Pakiet czerwony obsługa i druk (1000 szt) kart QSL dla stacji klubowych i indywidualnych jeden znak wywoławczy (dostarczenie pliku *.adif)

Pakiet brązowy obsługa i druk (1000 szt) kart QSL dla stacji klubowych i indywidualnych kilka znaków wywoławczych (dostarczenie *.adif)

Nasza oferta będzie w miarę potrzeb rozszerzana według indywidualnych potrzeb użytkowników.

BIURO QSL działa po przez witrynę interntową wraz z elektroniczną możliwością dokonywania opłat.

ZASADY DZIAŁANIA BIURA QSL

√ Dostarczanie kart qsl do wszystkich BIUR QSL na Świecie raz na 3 miesiące

√ Doręczanie kart qsl do użytkowników systemu raz na kwartał (w standardzie) lub w przypadku dużej ilości kart dla określonego użytkownika w miarę potrzeb jednak nie częściej niż raz w miesiącu

√Karty użytkownicy dostarczają do wysyłki poukładane zgodnie z listą znaków wywoławczych nie poukładane karty qsl mogą zostać odesłane na koszt użytkownika w celu ich poukładania.

√Informacja o ilości kart qsl znajdować się będzie na indywidualnych kontach użytkowników z informacją o dacie doręczenia

√ Przy rejestracji w systemie użytkownik akceptuje zasady uczestnictwa w systemie i wnosi indywidualną opłatę z tytułu uczestnictwa.

√ Działalność biura qsl jest odpłatną działalnością pożytku publicznego na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej.

strzalka czerw Powrót