BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - wkluczenie z członkostwa

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Prawa i obowiązki Stowarzyszeń Członkowskich
11

Jeżeli Rada Administracyjna stwierdzi, na podstawie sprawozdania Sekretarza, organizacji regionalnej lub z innego powodu, że niedotrzymanie warunków wymienionych w art. II, ust. 11 niniejszego Statutu przez Stowarzyszenie Członkowskie nie ma charakteru tymczasowego, Rada Administracyjna ma prawo:

a) nie podejmować żadnych działań w tej sprawie;
b) ponownie rozpatrzyć sprawę w innym terminie;
c) uzyskać więcej informacji łącznie ze sprawozdaniem właściwej organizacji regionalnej oraz inne informacje w sposób i w czasie, które uzna za stosowne;
d) skierować Sekretarza, aby doradził Stowarzyszeniu Członkowskiemu w kwestii stawianych mu zarzutów i żądać od Stowarzyszenia Członkowskiego odpowiedzi na te zarzuty w terminie, który ustali;
e) podjąć inne działania, które uzna za stosowne.
12 Jeżeli Rada Administracyjna stwierdzi, że jest to stosowne, może wysunąć wniosek o wykluczenie Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa pod warunkiem, że taki wniosek zostanie przedstawiony po uprzednim podjęciu działania wymienionego w przepisie 11(d) Regulaminu i po rozpatrzeniu przez Radę Administracyjną odpowiedzi, o której mowa w powyższym przepisie.
13

Do wniosku o wykluczenie z członkostwa Stowarzyszenia Członkowskiego załącza się odpowiednie wyjaśnienie powyższego i kopię odpowiedzi Stowarzyszenia Członkowskiego, jeśli takiej udzieliło.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg