BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - prawa i obowiązki stowarzyszeń członkowskich

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Prawa i obowiązki Stowarzyszeń Członkowskich
5

Stowarzyszenia Członkowskie dążą do promocji i obrony celów oraz zasad ustanowionych w Statucie i Regulaminie IARU oraz w Statucie, Regulaminie i przepisach właściwych organizacji regionalnych.

6 Stowarzyszenie Członkowskie ma obowiązek reprezentować i promować IARU we właściwym kraju i/lub na właściwym terytorium oraz dba o to, żeby zasady, rezolucje i zalecenia IARU docierały do wiadomości wszystkich radioamatorów w obszarze jego wpływów.
7 Stowarzyszenie Członkowskie uczestniczy w lub jest reprezentowane na właściwej konferencji regionalnej zgodnie ze Statutem, Regulaminem i przepisami organizacji regionalnej, do której przynależy.
8 Stowarzyszenie Członkowskie odpowiada na wszelkie zapytania wystosowane przez Sekretariat Międzynarodowy i/lub Regionalny. Dostarcza Sekretariatowi Regionalnemu sprawozdanie roczne, zawiadomienia o zmianie adresów i/lub przedstawicieli, kopie istotnej korespondencji przesyłanej Sekretariatowi Międzynarodowemu oraz inne informacje mające znaczenie w odniesieniu do jego działań w IARU.
9 Każde Stowarzyszenie Członkowskie powiadamia Sekretarza o wszelkich konfliktach mogących występować między treścią Statutu lub Regulaminu IARU lub wniosków przyjętych przez IARU a przepisami prawa i polityką reprezentowanego kraju.

Tymczasowe zawieszenie praw Stowarzyszenia Członkowskiego

10

Na wniosek organizacji regionalnej Rada Administracyjna może tymczasowo zawiesić prawa Stowarzyszenia Członkowskiego, jeśli jej zdaniem istnieje ku temu wystarczająca podstawa zgodnie z art. II, ust. 11 niniejszego Statutu.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg