BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - podanie o członkostwo

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Podania o członkostwo
1

Podania o członkostwo w IARU są składane przez ubiegające się stowarzyszenie w sekretariacie właściwej organizacji regionalnej. W najbliższym możliwym terminie organizacja regionalna przekazuje Radzie Administracyjnej każde kompletne podanie, które otrzymała, łącznie z korzystną lub niekorzystną opinią dotyczącą kwalifikacji kandydata oraz dodatkowymi komentarzami uznanymi przez nią za stosowne. W przypadku niekompletnego podania lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od kandydata sekretariat regionalny podejmie starania o ich uzyskanie.

2

Stowarzyszenie kandydat na członka zawrze w podaniu, co następuje:

a. egzemplarz statutu lub innego dokumentu, który reguluje jego funkcjonowanie;
b. listę przedstawicieli, liczbę wszystkich członków, liczbę członków, którzy mają pozwolenie na nadawanie w służbie amatorskiej i liczbę operatorów z pozwoleniem radiowym w kraju i/lub na odrębnym terytorium kandydata;
c. wystarczające dowody na potwierdzenie tego, że:
1) adekwatnie reprezentuje interesy radioamatorów w kraju i/lub na odrębnym terytorium, które proponuje reprezentować,
2) jest w stanie spełnić zobowiązania finansowe jako członek Unii,
3) jest w stanie legalnie działać na rzecz celów IARU we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium;
d. oświadczenie ubiegającego się stowarzyszenia o zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu IARU, jak i statutu właściwej organizacji regionalnej.
3 W ciągu trzech miesięcy od otrzymania podania o członkostwo, które uzyskało pozytywną opinię organizacji regionalnej, Rada Administracyjna publikuje w "Kalendarzu" wniosek o przyjęcie kandydata na członka wraz z podaniem wystarczających informacji, które umożliwią Stowarzyszeniom Członkowskim podjęcie przemyślanej decyzji.
4

Rada Administracyjna analizuje podania, które uzyskały niekorzystne opinie od organizacji regionalnej. Jeśli Rada Administracyjna uzna, że nie było wystarczających podstaw do wydania niekorzystnej opinii, podanie zostanie odesłane do organizacji regionalnej z prośbą o ponowne rozpatrzenie lub o szczegółowe wyjaśnienie podstaw wydanej opinii.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg