BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 6

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł VI - Głosowanie przez Stowarzyszenia Członkowskie
1

Każde Stowarzyszenie Członkowskie ma jeden głos podczas rozpatrywania wniosków przedstawionych IARU zgodnie z niniejszym Statutem.

2 Wniosek może zgłosić Stowarzyszenie Członkowskie poprzez właściwą organizację regionalną, która przekazuje go Radzie Administracyjnej do publikacji w następnym wydaniu "Kalendarza". Do publikacji załączony jest komentarz wyjaśniający. Wnioski mogą przedkładać również organizacje regionalne oraz Rada Administracyjna.
3 Stowarzyszenie Członkowskie oddaje głos na piśmie tak, aby został dostarczony do Sekretariatu Międzynarodowego nie później niż pięć miesięcy po publikacji wydania "Kalendarza" zawierającego wniosek. Głosy dostarczone w późniejszym terminie nie są liczone.
4 Po zakończeniu głosowania Rada Administracyjna publikuje wyniki w kolejnym wydaniu "Kalendarza", łącznie z listą Stowarzyszeń Członkowskich głosujących za, przeciw i wstrzymujących się od głosu, oraz wszelkie oświadczenia wyjaśniające przedłożone przez Stowarzyszenia Członkowskie do publikacji.
5

Za wyjątkiem zmian w Statucie i wykluczenia Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa, wnioski są uznawane za przyjęte po oddaniu pozytywnych głosów przez zwykłą większość Stowarzyszeń Członkowskich, które w ustalonym terminie oddały głos lub wstrzymały się od głosu na dany wniosek lub w odpowiedzi na jedno z trzech poprzednich wydań "Kalendarza", które zawierało wnioski do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie.

6

Wykluczenie Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa wymaga przeprowadzenia głosowania zgodnie z procedurą określoną w art. VI, ust. 5 z uwzględnieniem wymogu uzyskania większości dwóch trzecich głosów.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg