BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 5

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł V - Sekretariat Miedzynarodowy
1

Stowarzyszenia Członkowskie wybierają jedno stowarzyszenie, które jest gotowe i zdolne do pełnienia funkcji Sekretariatu Międzynarodowego IARU.

2 Okres pełnienia przez Stowarzyszenie Członkowskie funkcji Sekretariatu Międzynarodowego trwa do momentu wybrania następcy.
3 Koszty operacyjne IARU ponosi Sekretariat Międzynarodowy. Jednakże nie ma obowiązku ponoszenia w imieniu IARU kosztów ponad te, które towarzyszą wywiązywaniu się z obowiązków wymienionych w niniejszym Statucie.
4 Sekretariat Międzynarodowy prowadzi dokumentację IARU i jest opiekunem majątku i funduszy należących do IARU. W przypadku przeniesienia Sekretariatu Międzynarodowego wszystkie dokumenty i nadzór nad majątkiem i funduszami IARU zostaną natychmiast przekazane następcy.
5

5. Rada Administracyjna może zakładać rachunki bankowe w imieniu IARU.

6

Co najmniej dwa razy w roku Sekretariat Międzynarodowy wydaje okresowy biuletyn pt. "Kalendarz" kierowany do Stowarzyszeń Członkowskich i członków regionalnych komitetów wykonawczych. "Kalendarz" zawiera wszystkie wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie i inne informacje zgodnie z zaleceniami Rady Administracyjnej.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg