BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 2

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł II - Stowarzyszenia Członkowskie
1 Członkami IARU są Stowarzyszenia Członkowskie.
2 Kraj lub odrębne terytorium jest reprezentowane wyłącznie przez jedno Stowarzyszenie Członkowskie.
3 Statut i Regulamin IARU oraz wnioski przyjęte w drodze głosowania przez Stowarzyszenia Członkowskie zgodnie z art. VI niniejszego Statutu są wiążące dla Stowarzyszeń Członkowskich. Stowarzyszenia Członkowskie mają obowiązek przestrzegać Statutu, Regulaminu i przepisów właściwych organizacji regionalnych.
4 Stowarzyszenia Członkowskie zachowują pełną niezależność w zakresie spraw wewnętrznych.
5 Stowarzyszenie Członkowskie ma prawo do:
a) oddania głosu na wszelkie wnioski IARU opublikowane w "Kalendarzu";
b) przedstawienia wniosków zgodnie z art. VI ust. 2 w celu poddania ich pod głosowanie Stowarzyszeń Członkowskich;
c) reprezentowania IARU we właściwym kraju i/lub na właściwym terytorium;
d) udziału w działaniach i konferencjach właściwej organizacji regionalnej zgodnie ze Statutem, Regulaminem i przepisami tej organizacji.
6 Stowarzyszenia Członkowskie mają prawa i obowiązki określone w Regulaminie IARU.
7 Żadne Stowarzyszenie Członkowskie nie jest, z racji członkostwa, zobowiązane do podjęcia działań sprzecznych z przepisami prawa jego kraju.
8 Stowarzyszenia Członkowskie nie mają zobowiązań finansowych wobec IARU. Jednakże mogą istnieć zobowiązania finansowe między Stowarzyszeniem Członkowskim a właściwą organizacją regionalną.
9

Podania o członkostwo są rozpatrywane przez właściwą organizację regionalną, a następnie rozważane przez Radę Administracyjną zgodnie z przepisami, o których mowa w Regulaminie.

10

Stowarzyszenie Członkowskie może zrezygnować z członkostwa w IARU, przedkładając pisemne wypowiedzenie Sekretarzowi właściwej organizacji regionalnej. Rezygnacja staje się wiążąca wraz z jej ogłoszeniem w "Kalendarzu".

11

Prawa Stowarzyszenia Członkowskiego nie mogą zostać zawieszone ani Stowarzyszenie Członkowskie nie może zostać wykluczone z członkostwa w IARU, chyba że:

a)

Stowarzyszenie Członkowskie nie dopełniło wiążących je obowiązków wynikających z niniejszego Statutu;

b)

Stowarzyszenie Członkowskie podjęło działania sprzeczne z interesami radioamatorskimi lub IARU;

lub

c)

Stowarzyszenie Członkowskie nie reprezentuje już w sposób adekwatny interesów radioamatorskich we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium.

12

Przepisy dotyczące tymczasowego zawieszenia praw i wykluczenia z członkostwa są ustanowione w Regulaminie. Wykluczenie z członkostwa podlega głosowaniu Stowarzyszeń Członkowskich na zasadach określonych w art. VI.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg