BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Co chciało ukryć PZK w komunikacie nr 40

logo mac

W dniu 2 października 2013 roku w Komunikacie nr 40/2013 Sekretariatu ZG PZK pojawiła się informacja:

KSZGPZK40

Sama informacja pokazuje mechanizmy działania UKE i PZK czyli nie liczenie się z innymi organizacjami. Zastanawia fakt, że odbyła się narada jak informuje komunikat. Należy, zatem sądzić, że obie strony naradzały się, co do określonego działania. Narada dotyczyła jak podaje komunikat spraw które dotyczą całego środowiska amatorskiej służby radiokomunikacyjnej a nie tylko PZK. Rodzi się w związku z tym pytanie, dlaczego kierownictwo UKE nie prowadzi takich narad z pozostałymi organizacjami skupiającymi krótkofalowców takimi jak m. in. ZHP lub LOK? Kolejną ciekawostką w komunikacie jest to, że ważnym elementem były konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie pozwoleń radioamatorskich.
W związku z zawartymi w komunikacie informacjami zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o informacje publiczną. Informację publiczną Ministra Administracji i Cyfryzacji można przeczytać poniżej:

W odpowiedzi na przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek z dnia 3 października br. o dostęp do informacji publicznej przedstawiam poniższe odpowiedzi na postawione we wniosku pytania.

Czy Ministerstwo AiC prowadzi obecnie konsultacje w sprawie projektu Rozporządzenia Min. AiC dotyczącego wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej?

Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej analizowane są uwagi, jakie zostały zgłoszone w lutym-marcu br. w ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Czy Ministerstwo AiC udzielało jakichkolwiek plenipotencji (pełnomocnitw) Urzędowi Komunikacji Elektronicznej do prowadzenia w chwili obecnej lub kiedykolwiek takich konsultacji?

Odnosząc się do powyższego pytania, pragnę wskazać, że konsultacje społeczne przedmiotowego projektu wynikające z przepisu § 12 ust. 5 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.) są prowadzone wyłącznie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie, informuję, że Minister Administracji i Cyfryzacji nie udzielał plenipotencji (pełnomocnictw) Urzędowi Komunikacji Elektronicznej do prowadzenia takich konsultacji. Należy przy tym wskazać, że działania konsultacyjne podejmowane przez Urząd, które dotyczą kwestii pozostających w jego gestii nie wymagają umocowania od Ministerstwa.

Czy Urząd Komunikacji Elektronicznej informował Ministerstwo AiC, że prowadzi obecnie tego rodzaju konsultacje (np. 1 pażdziernika 2013 r. o godz. 14)?

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie poinformował Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o spotkaniu z dnia 1 października br., o którym mowa w załączonym do wniosku komunikacie. Jednocześnie należy stwierdzić, że Urząd nie był do tego zobowiązany. W opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedmiotowe spotkanie nie miało charakteru konsultacji społecznych aktu prawnego, a jedynie zmierzało do wymiany doświadczeń, zasygnalizowania problemów, jakie pojawiają się w zakresie funkcjonowania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 
Z poważaniem,
Justyna Romanowska
Zastępca Dyrektora
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Czym była narada (spotkanie) w UKE dnia 1 października 2013 roku? O czym faktycznie rozmawiano i jakie zrobiono ustalenia?
Informacja przygotowana przez Watchdog OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg