BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Informacja publiczna MAiC w sprawie rozporządzenia dotyczącego pozwoleń

logo mac

W dniu 24 czerwca 2013 roku zwróciliśmy się do Ministra Administracji i Cyfryzacji o informację publiczną w sprawie prac nad Projektem Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Poniżej otrzymana informacja w trybie dostępu do informacji publicznej.

W związku z przekazanym do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wnioskiem z dnia 24 czerwca br. o udzielenie informacji publicznej dotyczącej prac nad projektem rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Przyczyny nie zakończenia prac nad Projektem Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Uprzejmie informuję, że w dalszym ciągu trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. Jest to podyktowane koniecznością dogłębnej analizy materii regulowanej przedmiotowym rozporządzeniem. Ponadto, należy wskazać, że w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad kilkunastoma projektami rozporządzeń.
2. W jakim czasie tj. do kiedy proszę podać konkretną datę Minister Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych?
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikuje odniesienie się do uwag złożonych w czasie konsultacji społecznych niezwłocznie po ich opracowaniu i ostatecznej akceptacji.
3. W jakim czasie przewidywane jest zakończenie procesu związanego z przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia?
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445) do czasu wydania nowego rozporządzenie uwzględniającego zmiany wprowadzone tą ustawą dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne zachowują moc przez okres maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. od dnia 21 stycznia 2013 r.). Prace nad przyjęciem i ogłoszeniem nowego rozporządzenia powinny zatem zostać zakończone maksymalnie to tego czasu. Oznacza to, iż w chwili obecnej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie ma opóźnienia w wydaniu przedmiotowego rozporządzenia.

Agnieszka Chruszcz
Referendarz
Departament Telekomunikacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg