BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 5

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł V - Sekretariat Miedzynarodowy
1

Stowarzyszenia Członkowskie wybierają jedno stowarzyszenie, które jest gotowe i zdolne do pełnienia funkcji Sekretariatu Międzynarodowego IARU.

2 Okres pełnienia przez Stowarzyszenie Członkowskie funkcji Sekretariatu Międzynarodowego trwa do momentu wybrania następcy.
3 Koszty operacyjne IARU ponosi Sekretariat Międzynarodowy. Jednakże nie ma obowiązku ponoszenia w imieniu IARU kosztów ponad te, które towarzyszą wywiązywaniu się z obowiązków wymienionych w niniejszym Statucie.
4 Sekretariat Międzynarodowy prowadzi dokumentację IARU i jest opiekunem majątku i funduszy należących do IARU. W przypadku przeniesienia Sekretariatu Międzynarodowego wszystkie dokumenty i nadzór nad majątkiem i funduszami IARU zostaną natychmiast przekazane następcy.
5

5. Rada Administracyjna może zakładać rachunki bankowe w imieniu IARU.

6

Co najmniej dwa razy w roku Sekretariat Międzynarodowy wydaje okresowy biuletyn pt. "Kalendarz" kierowany do Stowarzyszeń Członkowskich i członków regionalnych komitetów wykonawczych. "Kalendarz" zawiera wszystkie wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie i inne informacje zgodnie z zaleceniami Rady Administracyjnej.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3