BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Spotkanie z Prezesem UKE w sprawie projektu nowej ustawy PKE

logoUKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej

W dniu 4 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli OPOR z pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej panem Krzysztofem Dylem któremu towarzyszyła pani Wioletta Pilipiec Zastępca Dyrektora  Departamentu Częstotliwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
Przedmiotem spotkania były zmiany jakie planowane są wraz z wprowadzeniem nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i ewentualne uwzględnienie przy tych zmianach szeregu postulatów w zakresie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W trakcie rozmowy podniesiono pięć zagadnień jakie mogły by po uzgodnieniach wszystkich zainteresowanych stron znaleźć swoje odzwierciedlenie w planowanych nowych przepisach ustawy oraz przepisach wykonawczych do niej. Uznano za właściwe dopracowanie propozycji w zakresie:
1. ustawowej definicji służby radiokomunikacyjnej satelitarnej amatorskiej
2. połączenia w jeden dokument świadectwa operatora i pozwolenia radiowego
3. określenia zasad pracy na radiostacji osób nie posiadających uprawnień
4. egzaminów które były by prowadzone przez organizacje a nie przez  regulatora
5. kar za używane urządzeń bez uprawnień
Zakres zagadnień które mogły by zostać zmienione w zakresie dotychczasowych zapisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne po obu stronach nie budziły zastrzeżeń i po uszczegółowieniu rozwiązań przepisów prawnych pozwoli na zmiany w kierunku usprawnienia procesu uzyskiwania uprawnień w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W czasie spotkania podniesione zostały też sprawy związane z uregulowaniem na bazie dotychczasowych  doświadczeń sprawy znaków wywoławczych, włączenia środowiska krótkofalarskiego w sprawy zwalczania zakłóceń oraz uregulowania sprawy dostępności sprzętu wycofywanego z różnych służb a trafiających na rynek ogólnodostępny.
Warto zauważyć, że obecnie trwają konsultacje publiczne nowej ustawy, a termin ich końca to 28 sierpnia 2020 roku.
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg