BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Spotkanie z Prezesem UKE w sprawie projektu nowej ustawy PKE

logoUKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej

W dniu 4 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli OPOR z pełniącym obowiązki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej panem Krzysztofem Dylem któremu towarzyszyła pani Wioletta Pilipiec Zastępca Dyrektora  Departamentu Częstotliwości Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.
Przedmiotem spotkania były zmiany jakie planowane są wraz z wprowadzeniem nowej Ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej i ewentualne uwzględnienie przy tych zmianach szeregu postulatów w zakresie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W trakcie rozmowy podniesiono pięć zagadnień jakie mogły by po uzgodnieniach wszystkich zainteresowanych stron znaleźć swoje odzwierciedlenie w planowanych nowych przepisach ustawy oraz przepisach wykonawczych do niej. Uznano za właściwe dopracowanie propozycji w zakresie:
1. ustawowej definicji służby radiokomunikacyjnej satelitarnej amatorskiej
2. połączenia w jeden dokument świadectwa operatora i pozwolenia radiowego
3. określenia zasad pracy na radiostacji osób nie posiadających uprawnień
4. egzaminów które były by prowadzone przez organizacje a nie przez  regulatora
5. kar za używane urządzeń bez uprawnień
Zakres zagadnień które mogły by zostać zmienione w zakresie dotychczasowych zapisów ustawy Prawo Telekomunikacyjne po obu stronach nie budziły zastrzeżeń i po uszczegółowieniu rozwiązań przepisów prawnych pozwoli na zmiany w kierunku usprawnienia procesu uzyskiwania uprawnień w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W czasie spotkania podniesione zostały też sprawy związane z uregulowaniem na bazie dotychczasowych  doświadczeń sprawy znaków wywoławczych, włączenia środowiska krótkofalarskiego w sprawy zwalczania zakłóceń oraz uregulowania sprawy dostępności sprzętu wycofywanego z różnych służb a trafiających na rynek ogólnodostępny.
Warto zauważyć, że obecnie trwają konsultacje publiczne nowej ustawy, a termin ich końca to 28 sierpnia 2020 roku.
Informacja przygotowana przez sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3