BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozmowy zespołu roboczego w Ministerstwie Cyfryzacji

logo MC

W dniu 21 marca 2016 roku przy stole w ramach zespołu roboczego usiedli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji na czele, których był Pan Piotr Woźny Podsekretarz Stanu w ministerstwie, przedstawiciele Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na których czele była Pani Wioletta Pilipiec Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Częstotliwościami, przedstawiciele Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami, na których czele był ppłk. Adam Kugler. Ze strony środowiska do stołu rozmów zespołu roboczego usiedli Polski Związek Krótkofalowców (Piotr Skrzypczak SP2JMR, Marek Ruszczak SP5UAR), SEP Wrocław (Waldemar Sznajder 3Z6AEF), Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich (Maciej Karpiński SP7TEE), Stowarzyszenie Klub Turystyczno - Radiowo - Astronomiczny (Wojciech Bielak SQ9PBS), Związek Harcerstwa Polskiego (Tomasz Frankiewicz SP7V), Liga Obrony Kraju (Włodzimierz Karczewski SQ5WWK), Fundacja OPOR (Witold Zakrzewski SP5UHW)

 
Spotkanie 21 marca 2016 roku to rozpoczęcie pracy zespołu roboczego nad konkretnymi problemami zawartymi w zebranej przez Departament Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji tabeli wskazanych przez środowisko problemów. Co ważne Pan Minister Piotr Woźny na początku spotkania poinformował, że spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie i każde będzie trwać 2 godziny aby efektywnie wykorzystać ten czas. Warto zauważyć ogrom pracy, jaki wykonał Departament Telekomunikacji a przede wszystkim Pani Justyna Romanowska Zastępca Dyrektora Departamentu, Pan Dariusz Dąbek Zastępca Dyrektora Departamentu i Pani Beata Dobrzyńska – Borucka Naczelnik Wydziału Prawnego Departamentu Telekomunikacji w celu zebrania problemów, zdiagnozowania ich i wskazania ewentualnych koniecznych zmian w prawie.
Po raz pierwszy od 26 lat środowisko krótkofalarskie w takiej konwencji prowadzi dialog z administracją a dzięki temu stajemy się tymi, którzy mają realny wpływ na to w jaki sposób przyszłe przepisy zostaną zapisane.
Spotkanie, choć w dość burzliwej atmosferze dialogu pokazało, że w ramach grupy roboczej możemy znaleźć wspólnie rozwiązania co istotne w wielu wypadkach określone rozwiązania podpowiadali przedstawiciele administracji w tym Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przekonaliśmy się, że dwie godziny to nie jest tak dużo czasu, aby omówić wszystko co nas jako środowisko interesuje. Ci którzy zapoznali się z treścią tabeli problemów warto poinformować, że omówiono punkty od 1 do 6 oraz punkt od 9 do 13 w tym punkty w których wojsko zgłasza zastrzeżenia. Do sprawy roli i miejsca krótkofalowców w krajowym systemie ratowniczym będziemy rozmawiać na spotkaniu, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkanie zespołu roboczego pokazało, że jak chcemy możemy się różnić, ale prowadząc dialog rozmawiając szukać możliwych rozwiązań i consensusu. To napawa optymizmem na efekt tej pracy. Cieszy, że w wielu sprawach przedstawiciele administracji cywilnej chcą i szukają z nami rozwiązań tak, aby ułatwić prowadzenie przez nas działalności i przygotować jak najlepsze zapisy prawne.
Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg