BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Uwagi po testach elektronicznej platformy egzaminacyjnej

logoUKE

Urząd
Komunikacji
Elektronicznej

W dniach 2 – 6 maja 2022 roku odbył się test elektronicznej platformy egzaminacyjnej zaproponowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Warto przypomnieć, że o testy platformy wraz z pytaniami przez przedstawicieli organizacji zabiegała grupa organizacji niezależnych od Polskiego Związku Krótkofalowców. Polski Związek Krótkofalowców wraz z niektórymi pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej torpedowali systematycznie przygotowanie takiej platformy jak i jej testy.

W samych testach wzięło udział 31 osób jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oczywiście należy zauważyć, że testy miały formę ograniczoną i miały jedynie za sprawą propozycji UKE formę testów funkcjonalności samej platformy. Nie zwierały m. in. pełnych testów bezpieczeństwa.
W ramach testu platformy zgłoszonych zostało 57 uwag, zestawienie tych zgłoszonych uwag poniżej (według informacji i teści przesłanej przez UKE):

lp. zgłoszona uwaga
1. Wiadomość mailowa w dniu sesji, zawierająca link do sesji.
2. Większy zegar odmierzający czas.
3. Zaznaczenie przedmiotów, na które udzielono już odpowiedzi (jako nieaktywne).
4. Przycisk przejścia do egzaminu z poziomu wniosku mógłby być nieco bardziej wyróżniony (np. innym kolorem).
5. Wskazanie w mailu przypominającym, w jakich godzinach odbywa się sesja.
6. Błąd w pytaniu.
7. Automatyczne sprawdzanie poprawności i raportowanie o zaliczeniu / niezaliczeniu danej sekcji od razu po zakończeniu egzaminu.
8. Przycisk ”Przystąp do egzaminu” nie powinien być aktywny po zakończeniu egzaminu.
9. Komunikat o zakończeniu egzaminu pojawia się po czterokrotnym kliknięciu w przyciski, wyzwalające części egzaminu, niezależnie od faktycznego statusu egzaminu.
10. Komunikat o zakończeniu egzaminu pojawia się po przekroczeniu czasu danej sekcji egzaminu niezależnie od statusu egzaminu.
11. Klikniecie ”Zatwierdź odpowiedz” powinno generować ostrzeżenie jeśli nie została wybrana żadna odpowiedz.
12. Mechanizm wykrywania zmiany okna nie powinien reagować na kliknięcia poza DIV-em z pytaniem egzaminacyjnym, w tym momencie reaguje na kliknięcia nawet w obrębie strony z egzaminem.
13. Rekomendujemy dorobienia dodatkowego potwierdzenia przy zatwierdzaniu pytania bez zaznaczonej żadnej odpowiedzi, to uchroni przed przypadkowym kliknięciem ”następne pytanie” (np. w wolnych przeglądarkach, na wolnych komputerach lub łączach).
14. Brak oznaczenia odpowiedzi jako: „A, B, C”.
15. Pytania wyświetlają się dosyć nisko na stronie, co przy mniejszych rozdzielczościach spowoduje, że wyświetla się poza obszarem widocznym.
16. Przycisk służący do przystąpienia do egzaminu jest na samym dole strony z danymi kandydata, nie jest wyróżniony. Powinien znajdować się na samej górze i być bardziej wyróżniony od reszty treści.
17. Rekomendujemy przeładowanie strony i wyświetlenie jedynie pytania.
18. Komunikat ”przejdź do następnej części testu” sprawia wrażenie klikalnego, a nie jest, oraz wyświetla się w nieintuicyjnym miejscu.
19. W jednym przypadku nie udało się zrobić testu, platforma prosi o dodatkowe hasło/kod dostępu do testu, który nie został dostarczony.
20. Komunikacja jest nie jasna jak ktoś nie wie jak działa proces. Może by to uprościć. Zmniejszyć ilość niepotrzebnych kroków. Dodać do każdego maila informacje jaki jest następny krok.
21. Jeśli egzaminy są online to nie ma sensu wyznaczać konkretnego terminu, możną zrobić „egzamin na zadanie”.
22. Uruchomienie platformy płatniczej do płatności online.
23. Jednorazowe testowanie na systemie produkcyjnym nie pozwala przetestować wielu aspektów programu, w tym nie pozwala przeprowadzić testów penetracyjnych.
24. Jednorazowy przypadek: Logowanie epuapem nie działa, próba zalogowania się wcześniej ustawionymi danymi nie działa, pomaga ”odzyskanie hasła”, które odsyła na stronę służącą do uzupełnienia danych, które już wcześniej były podawane (data urodzenia która można wyciągnąć z PESEL, który się wyświetla, miejscowość urodzenia. Ponadto - na tej podstronie wciśnięcie w pole do wpisania daty urodzenia wiesza przeglądarkę. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
25. Wpisanie do ”brakujących danych” jedynie miejscowości urodzenia (nie ruszając reszty) mimo wszystko pozwala przejść dalej poprzez wybór spośród trzech usług, odnośniki do których w ogóle nie wyglądają jakby należało je kliknąć, bardziej jak jakiś rodzaj stopki typu te z unijnymi dofinansowaniami - jedna z nich jest Egzamin, do którego można bez wpisania ”brakujących danych” przejść.
26. Strona nie działa na urządzeniach mobilnych, okno testportalu się nie ładuje, co uniemożliwia przystąpienie do testu. Jeśli urządzenia mobilne maja być niewspierane, to powinien istnieć element systemu wykrywający i informujący użytkownika o tym.
27. Nawigacja po teście wymaga klikania przycisków na górze i odpowiadaniu na dole strony. Może to powodować problemy przy mniejszych rozmiarach ekranu, czy większych skalowaniach. Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu mogłaby się pokazywać na samym początku, a przechodzenie miedzy sekcjami zostać zrealizowane za pomocą przycisków na dole ekranu z nawigacja ”jak w prezentacji”.
28. Po zakończeniu testu dalej widnieje on na pierwszej stronie jako “rozpocznij egzamin” i wprowadza w błąd. Po upływie jednego dnia od egzaminu nadal możną przejść do strony zdawania, gdzie jedyna rzeczą blokującą wykonanie testu jest kod do Testportalu.
29. Testy w obecnej formie z racji bycia przeprowadzanymi przy użyciu platformy mocno używanej przez ostatnie lata przez młodzież szkolna, a w związku z tym z powodu jej popularności z dostępnymi od razu w sieci rozwiązaniami do obchodzenia ich zabezpieczeń (np. https://github.com/skhyr/anihilator) pozwala na dosyć łatwe oszukanie systemu. Rekomendujemy aby egzamin odbywał się pod nadzorem zaufanej osoby, która poświadczy o prawidłowym przebiegu egzaminu. Mogli by to być społeczni egzaminatorzy.
30. Podstawowym „błędem” koncepcji egzaminu jest brak kontroli egzaminowanego przez prowadzącego egzamin. Prowadzącego nie ma, bo system jest automatyczny i „portalowy”. Należy opracować metodę identyfikacji, która pozwoli na to, by z czystym sumieniem można było wydać pozwolenie osobie podchodzącej do egzaminu w formie online. Obecnie zdający może posługiwać się drugim komputerem na którym ma bazę wszystkich pytań. Drugi terminal jest poza kontrolą systemu egzaminacyjnego. Taka sama sytuacja jest z brakiem kontroli, czy nie ma osoby podpowiadającej odpowiedzi, a co gorsza nie ma możliwości ustalenia, kto tak naprawdę zdaje egzamin.
31. Jakość pytań egzaminacyjnych budzi wiele wątpliwości.  
32. Część pytań jest skonstruowana w sposób dość złośliwy. Należy znać prawidłową odpowiedź, bo np. ustalanie nawet prostego wzoru obliczeniowego z Prawa Ohma i przeliczanie wartości napięć, prądów i mocy jest prawie niemożliwe.
33. Powinna być łatwa do znalezienia informacja, że trzeba się zalogować.
34. Powinna być łatwa do znalezienia informacja, że po zalogowaniu trzeba wybrać przycisk "zgłoszenia".
35. Powinien automatycznie pokazać się przycisk "Przystąp do egzaminu".
36. Powinna być informacja, że czas startuje w momencie kliknięcia któregoś z testów. Informacja która pokazuje się po "Przystąp do egzaminu" powinna być dostępna wcześniej. Zegar który się pokazuje w trakcie egzaminu mógłby być większy, wyróżniony wyraźnym kolorem i najlepiej „pływający”, tak by nie znikał z pola widzenia.
37. Okienko „Przejdź do następnego testu” po zakończeniu etapu/przedmiotu (5 pytań) pojawia się w prawym górnym rogu ekranu (przeglądarka Firefox) i na dużym ekranie jest prawie niewidoczne. Lepiej gdyby pojawiało się po lewej stronie, w obszarze, gdzie są wyświetlane pytania, gdyż tam jest skupiona uwaga zdającego. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
38. Naciśnięcie czyli sprawdzenie czy dany blok już jest rozwiązany powoduje, że pojawia się błędny komunikat o zakończeniu testu. To wprowadza w błąd i rozprasza.
39. Samo ostrzeżenie o zakończeniu egzaminu w przypadku kliknięcia poza okno testu nie jest wystarczające.
40. Systemowym błędem podstawowym egzaminu na świadectwo operatora urządzeń w służbie radiowej amatorskiej, jest brak rozróżnienia klasy świadectwa, co wynika jedynie z wieku. Konsekwencją tego jest wydawanie pozwoleń dla „świeżo upieczonych” licencjonowanych nadawców na wszystkie zakresy amatorskie z mocą 500W, a na pozwolenie dodatkowe – 1500W. Jest to forma całkowitej demoralizacji młodych ludzi. Jako wzór można przyjąć np. system amerykański FCC, gdzie są różne poziomy egzaminów z różnymi kryteriami wiedzy. System wydawania pozwoleń dla krótkofalowców w przeszłości był pod tym względem korzystniejszy dla całego środowiska i był zróżnicowany. Wymagany był np. staż 10 lat by otrzymać zwiększony limit mocy (np.1500 W!)
41. Próba ponownego przystąpienia do egzaminu - po jego zakończeniu - powoduje komunikat w języku angielskim: „We're sorry, but something went wrong”. Chyba lepszy byłby komunikat w języku polskim, np. „Sesja egzaminacyjna zakończona. Czekaj na wynik egzaminu, który będzie przesłany mailem... itd.”
42. Po zalogowaniu się do platformy egzaminacyjnej i wejściu w sesję jest dostępna informacja o 4 kategoriach pytań testowych oraz limicie czasu (5 minut) na każdą z tych kategorii. Poniżej znajdują się przyciski aktywujące daną kategorię pytań. Klikniecie w któryś z tych 4 przycisków natychmiast rozpoczyna odliczanie czasu. Może to być niezauważone przez użytkownika np. W przypadku używania ekranu laptopa o dość dużej rozdzielczości i z włączonym skalowaniem (np 150 procent). W takiej sytuacji zegar odliczający czas znajduje się z dala od centrum ekranu (gdzieś w okolicach dolnej krawędzi okna). Po kliknięciu w taki przycisk powinno zostać wyświetlone okno z ostrzeżeniem i przyciskiem potwierdzenia.
43. Użycie bocznego paska przewijania okna przeglądarki jest również wykrywane jako opuszczenie okna. Nie ma takiej informacji w opisie/instrukcji. Może to powodować przerwanie sesji egzaminacyjnej u osób, które w ten sposób przewijają okno.
44. W sesji 4/TEST podczas odpowiadania na pytania z kategorii 4, zliczyło mi 3 kolejne wyjścia poza okno przeglądarki. Mimo to system pozwolił mi na wejście i odpowiadanie w kategorii 1 i 2. Po zakończeniu odpowiedzi na pytania kategorii 2 (bez odpowiadania na pytania kategorii 3) otrzymałem informację o udzieleniu już wszystkich odpowiedzi.
45. Na sesję 4/TEST próbowałem zalogować się najpierw z przeglądarki EDGE w trybie incognito. Niestety 2 kolejne próby były nieudane. Z przeglądarką Firefox nie było żadnych problemów.
46. Komputer Mac, przeglądarka Safari, przy logowaniu z pominięciem profilu zaufanego, wystąpiły kłopoty z odzyskaniem hasła; po wysłaniu resetu hasła wszystko zadziałało poprawnie.
47. Dla młodych osób, odpada możliwość logowania przez profil zaufany, muszą się zalogować przez utworzenie konta UKE.
48. Mało widoczny czas egzaminu – czas do końca pytania powinien być bardziej widoczny.
49. Mało wyraźny przycisk „Przystąp do egzaminu”.
50. Po kliknięciu przystąpienia do egzaminu, powinien pojawić się komunikat o czasie i że ponowne kliknięcie rozpocznie egzamin. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
51. Przycisk przystąp do egzaminu powinien być niedostępny (wyszarzony) po jego zakończeniu.
52. Pojawiają się dwie takie same odpowiedzi, kwestia poprawy skryptu pobierającego pytania z bazy – jak jest już pobrane w tym teście nie może być użyte na tej samej stronie (zakładce).
53. Brak informacji jak długo trwa sesja egzaminacyjna, czyli ile czasu ma egzaminowany na zakończenie całego testu. W jakim czasie należy się zmieścić odpowiadając na zestaw 4 grup pytań.
54. Czas biegnący przy odpowiedziach na pytania w każdym dziale powinien być wyraźnie widoczny. Przy dłuższych pytaniach jest on niewidoczny, najlepiej było by, aby zegar był tak zwany pływający w górnym prawym rogu i był widoczny cały czas (większy i wytłuszczony).
55. Po zakończeniu sesji brak jasnej informacji o zakończonej sesji egzaminacyjnej. Powinien pojawić się komunikat informujący o zakończeniu sesji egzaminacyjnej oraz wskazanie, że wszystkie działy zostały zakończone.
56. Końcowy komunikat powinien informować o tym, że informacja ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wyniku egzaminu zostanie przesłana na e-mailem w ciągu 24 godzin.
57. Może być też przycisk i informacja o możliwości wylogowania się ze strony „Egzamin”.
Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3