Regulamin - procedura korespondencyjna

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Procedura korespondencyjna
15

Kopia korespondencji wysłanej przez Stowarzyszenie Członkowskie do Rady Administracyjnej lub przez Sekretariat Międzynarodowy do Stowarzyszenia Członkowskiego, łącznie z korespondencją prowadzoną w imieniu Rady Administracyjnej ze Stowarzyszeniem Członkowskim, jest przesyłana Sekretarzowi właściwej organizacji regionalnej.