BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - wkluczenie z członkostwa

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Prawa i obowiązki Stowarzyszeń Członkowskich
11

Jeżeli Rada Administracyjna stwierdzi, na podstawie sprawozdania Sekretarza, organizacji regionalnej lub z innego powodu, że niedotrzymanie warunków wymienionych w art. II, ust. 11 niniejszego Statutu przez Stowarzyszenie Członkowskie nie ma charakteru tymczasowego, Rada Administracyjna ma prawo:

a) nie podejmować żadnych działań w tej sprawie;
b) ponownie rozpatrzyć sprawę w innym terminie;
c) uzyskać więcej informacji łącznie ze sprawozdaniem właściwej organizacji regionalnej oraz inne informacje w sposób i w czasie, które uzna za stosowne;
d) skierować Sekretarza, aby doradził Stowarzyszeniu Członkowskiemu w kwestii stawianych mu zarzutów i żądać od Stowarzyszenia Członkowskiego odpowiedzi na te zarzuty w terminie, który ustali;
e) podjąć inne działania, które uzna za stosowne.
12 Jeżeli Rada Administracyjna stwierdzi, że jest to stosowne, może wysunąć wniosek o wykluczenie Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa pod warunkiem, że taki wniosek zostanie przedstawiony po uprzednim podjęciu działania wymienionego w przepisie 11(d) Regulaminu i po rozpatrzeniu przez Radę Administracyjną odpowiedzi, o której mowa w powyższym przepisie.
13

Do wniosku o wykluczenie z członkostwa Stowarzyszenia Członkowskiego załącza się odpowiednie wyjaśnienie powyższego i kopię odpowiedzi Stowarzyszenia Członkowskiego, jeśli takiej udzieliło.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3