BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Regulamin - prawa i obowiązki stowarzyszeń członkowskich

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Prawa i obowiązki Stowarzyszeń Członkowskich
5

Stowarzyszenia Członkowskie dążą do promocji i obrony celów oraz zasad ustanowionych w Statucie i Regulaminie IARU oraz w Statucie, Regulaminie i przepisach właściwych organizacji regionalnych.

6 Stowarzyszenie Członkowskie ma obowiązek reprezentować i promować IARU we właściwym kraju i/lub na właściwym terytorium oraz dba o to, żeby zasady, rezolucje i zalecenia IARU docierały do wiadomości wszystkich radioamatorów w obszarze jego wpływów.
7 Stowarzyszenie Członkowskie uczestniczy w lub jest reprezentowane na właściwej konferencji regionalnej zgodnie ze Statutem, Regulaminem i przepisami organizacji regionalnej, do której przynależy.
8 Stowarzyszenie Członkowskie odpowiada na wszelkie zapytania wystosowane przez Sekretariat Międzynarodowy i/lub Regionalny. Dostarcza Sekretariatowi Regionalnemu sprawozdanie roczne, zawiadomienia o zmianie adresów i/lub przedstawicieli, kopie istotnej korespondencji przesyłanej Sekretariatowi Międzynarodowemu oraz inne informacje mające znaczenie w odniesieniu do jego działań w IARU.
9 Każde Stowarzyszenie Członkowskie powiadamia Sekretarza o wszelkich konfliktach mogących występować między treścią Statutu lub Regulaminu IARU lub wniosków przyjętych przez IARU a przepisami prawa i polityką reprezentowanego kraju.

Tymczasowe zawieszenie praw Stowarzyszenia Członkowskiego

10

Na wniosek organizacji regionalnej Rada Administracyjna może tymczasowo zawiesić prawa Stowarzyszenia Członkowskiego, jeśli jej zdaniem istnieje ku temu wystarczająca podstawa zgodnie z art. II, ust. 11 niniejszego Statutu.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3