BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 6

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł VI - Głosowanie przez Stowarzyszenia Członkowskie
1

Każde Stowarzyszenie Członkowskie ma jeden głos podczas rozpatrywania wniosków przedstawionych IARU zgodnie z niniejszym Statutem.

2 Wniosek może zgłosić Stowarzyszenie Członkowskie poprzez właściwą organizację regionalną, która przekazuje go Radzie Administracyjnej do publikacji w następnym wydaniu "Kalendarza". Do publikacji załączony jest komentarz wyjaśniający. Wnioski mogą przedkładać również organizacje regionalne oraz Rada Administracyjna.
3 Stowarzyszenie Członkowskie oddaje głos na piśmie tak, aby został dostarczony do Sekretariatu Międzynarodowego nie później niż pięć miesięcy po publikacji wydania "Kalendarza" zawierającego wniosek. Głosy dostarczone w późniejszym terminie nie są liczone.
4 Po zakończeniu głosowania Rada Administracyjna publikuje wyniki w kolejnym wydaniu "Kalendarza", łącznie z listą Stowarzyszeń Członkowskich głosujących za, przeciw i wstrzymujących się od głosu, oraz wszelkie oświadczenia wyjaśniające przedłożone przez Stowarzyszenia Członkowskie do publikacji.
5

Za wyjątkiem zmian w Statucie i wykluczenia Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa, wnioski są uznawane za przyjęte po oddaniu pozytywnych głosów przez zwykłą większość Stowarzyszeń Członkowskich, które w ustalonym terminie oddały głos lub wstrzymały się od głosu na dany wniosek lub w odpowiedzi na jedno z trzech poprzednich wydań "Kalendarza", które zawierało wnioski do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie.

6

Wykluczenie Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa wymaga przeprowadzenia głosowania zgodnie z procedurą określoną w art. VI, ust. 5 z uwzględnieniem wymogu uzyskania większości dwóch trzecich głosów.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3