Konstytucja i Regulamin IARU (wersja polska)

IARU large in

Po opublikowaniu polsko języcznej wersji Konstytucje i Regulaminy I Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) dziś udostępniamy w języku polskim Konstytucje i Regulaminy Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU). Tej informacji nie można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Związku Krótkofalowców, która to organizacja uważa się za członka IARU.


 

Konstytucja i Regulamin IARU został przetłumaczony przez wolontariuszy Fundacji OPOR w takiej formie, jakiej została opublikowana na stronie IARU, a udostępnienie jego wersji polskiej jest jednym z działań, jakie prowadzi Porozumienie OPOR w celu przybliżenia wszystkim zainteresowanym tym, czym jest IARU i dokumentów, które regulują działanie IARU. Nie robi tego od lat Polski Związek Krótkofalowców, choć jest organizacją o statusie organizacji pożytku publicznego.

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

SPIS TREŚCI
Artykuł I   - Nazwa, cele, definicje i struktura
Artykuł II   - Stowarzyszenia Członkowskie
Artykuł III   - Rada Administracyjna
Artykuł IV   - Organizacje regionalne
Artykuł V   - Sekretariat Międzynarodowy
Artykuł VI   - Głosowanie przez Stowarzyszenia Członkowskie
Artykuł VII   - Zmiany Statutu
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ

- Podania o członkostwo
- Prawa i obowiązki Stowarzyszeń Członkowskich
- Wykluczenie z członkostwa
- Regiony
- Procedura korespondencyjna

- Wybór, rezygnacja i zastąpienie Sekretariatu Międzynarodowego

Sekretariat Fundacji OPOR
strzalka czerw Powrót